Geçtiğimiz 13 Mayıs tarihinde, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği çevre konularında proje çağrısında bulunmuştu. Çevresel konular, Türkiye’yi küresel ısınmaya hazırlamak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak amacıyla Türk kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına eşlik etmek için çaba gösteren Fransa ve Avrupa’nın diplomasisi nazarında öncelikli bir yere sahiptir. Bu çerçevede, son üç yıldır, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, çevre ve iklim sorunlarına karşı mücadele eden Türk STK’larına yönelik her yıl proje çağrısında bulunmaktadır.

2022 yılının proje çağrısına, çok çeşitli konularda, yüksek kalitede projeler damga vurmuştur: biyolojik çeşitliliğin korunması, küresel ısınmaya uyum sağlama ve etkisinin azaltılması, atık yönetimi, sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi, kamuoyunun çevresel meseleler hakkında bilinçlendirilmesi, doğal afet mağdurlarına psikolojik destek, vs.

Başkan'ın, Avrupa Sosyalist Özel Oturumunda Gazze tepkisi Başkan'ın, Avrupa Sosyalist Özel Oturumunda Gazze tepkisi

Jürimiz, 1 Temmuz 2022 tarihinde toplanarak, 2022 yılının kazananlarını belirlemiştir. En içten duygularımızla tebrik ettiğimiz kazanan 4 dernek aşağıdaki gibidir:

- Yeşil Düşünce Derneği ve “Geride kimseyi bırakma: Batı Karadeniz Bölgesinde iklim hareketini güçlendirme” adlı projesi: küresel ısınmanın etkilerinin en çok hissedildiği iki bölge olan Kastamonu ve Zonguldak’ta, küresel ısınmaya uyum sağlamak ve etkisini azaltmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere destek vermeyi hedeflemektedir;

- Yolda Girişimi ve “ Kültürel Peyzaj Temelli Değerlendirme: Türkiye’nin Ege kıyılarında doğa ve kültürün birlikte var olması ” adlı projesi: Türkiye’nin Ege bölgesinde, güçlü bir biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar ile yerel uygulamalar (kültürel, sosyo ekonomik, çevresel vs.) arasındaki bağlantıyı araştırmayı hedeflemektedir;

- Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği ve “İklim Projesi başlıklı çalıştay” adlı projesi: Selçuk’ta (İzmir) ekolojik ve kültürel etkinliklerle çocukları çevre ve iklim sorunları hakkında bilinçlendirmeyi hedeflemektedir;

- Doğal Yaşam Derneği ve “Kadın ve Gençlik ile Kırsal Alanda Köklere Dönüş” adlı projesi: Çan’da (Çanakkale) gençleri, kadınları ve yaşlıları sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kazanan projelere karar veren jüri üyeleri aşağıdaki gibidir:

- Tours Üniversitesi çevre düzenlemesi bölümü doktora öğrencisi ve Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsünde (IFEA) araştırmacı Sibel Akyıldız;

- Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nde, çevre konularından sorumlu diplomatik müşavir Joseph Richard;

- Ankara bölgesi Ekonomi Servisi’nin sürdürülebilir kalkınma Ataşesi Berat Durmuş; ve

- Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin sivil toplum işbirliği sorumlusu Romain Lachambre.

Ayrıca, çağrıya çeşitli ve nitelikli projelerle cevap veren tüm derneklere teşekkürlerimizi sunarız. Türkiye’de çevre lehine yürütecekleri faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla gelecekte kendileriyle çalışmayı ümit ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Editör: TE Bilisim