CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı Boğazköy’deki İlçe Merkezinde basın toplantısı yaptı

Açılış konuşmasını ilçe başkanı Özgür Karabat yaptı. Daha sonra CHP Başakşehir Belediye Meclis Grup Başkan vekili Abdulhadi Akmugan ‘da kısa bir konuşma yaparak asıl sunumu CHP’nin komisyon üyesi Mali Müşavir Hayrettin Özbakır’a bıraktı.

İşte Özbakır’ın Konuşmaları ;

Sayın ilçe başkanım,Değerli basın mensupları,Saygıdeğer meclis üyelerim,Değerli ilçe yöneticilerim,Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum, Hepiniz hoş geldiniz

Saygıdeğer basın mensupları

Sözlerime başlarken Şırnak’taki elim Helikopter kazasında hayatını kaybeden vatan evlatlarımıza (askerlerimize) Allahtan rahmet yakınlarına ve ulusumuza sabırlar diliyorum, mekanları cennet olsun.

06 Ocak 2017 tarihinde toplanan Birinci Belediye Meclisi oturumunda Cumhuriyet halk partisi grubumuzu temsilen 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Başakşehir Belediye Meclisi denetim komisyonu'na seçildim, bu komisyondaki görev süremiz 45 gün ile sınırlıdır.

Sizlerin de bildiği gibi yapılan kamuoyu yoklamalarında yerel yönetimler, yolsuzluğun en fazla olduğu kamu kurumları arasında görülmektedir.

İhale yolsuzluklarının büyük bölümünün ortak özelliği, kamu görevlileri ile yapımcı firmaların yaptıkları gizli anlaşmalarla, ihalelerde fiyatın yükseltilmesi ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkan rant’ın, kamu görevlileri ile yapımcı firmalar arasında bölüşülmesidir.

Bir ihalede yolsuzluk yapılabilmesinin en kolay yolu, ihalenin rekabetten uzak gerçekleştirilmesi, planın parçası olmayan bağımsız ve tarafsız firmaların ihaleye girmelerinin engellenerek, eşit muamele ve rekabet ilkesinin ilk aşama da ortadan kaldırılmasıdır.

Değerli arkadaşlar

Sizlerin de bildiği gibi 3 çeşit ihale şekli öne çıkmakta

1- Açık ihale

2-Pazarlık usulü ihale ve

3. Doğrudan temin yolu ile ihale

Açık ihalede idare ilana çıkmakta ve ihaleye hangi firmaların gireceği konusunda belediye ihale kurumu inisiyatif kullanamamaktadır.

Pazarlık usulü ve doğrudan temin yolu ile yapılan ihalede ise ihaleye katılacak firmaları idare seçmekte ve ihale öncesi firmalar kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak ihalede fiyatı kamu aleyhine yükseltebilmektedir.

Piyasa fiyat araştırma komisyonu asgari üç firmadan teklif alıp ortalama maliyeti bulup işi ihale etmektedir, Hatta uygulamada birçok pazarlık usulü ihalede üç teklif bile alınmadan ihalenin gerçekleştirdiğini tespit etmiş bulunmaktayım, son derece düşündürücü ve son derece tehlikeli görmekteyim

Değerli arkadaşlar,

Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; ihalelerde katılımcı sayısı ve rekabet arttıkça fiyat düşmektedir. Bu tecrübeler ile açık ihale usulü için tüm ihale ilkelerinin uygulanması açısından diğer ihale usullerinden üstün olduğu suistimal riskinin en az olduğu bir gerçektir.

Saygıdeğer basın mensupları

Denetim çalışmamızın dayanağı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun denetim ile ilgili 25. Maddesi, “Üçten az beşten çok olmamak üzere” üye sayılı bir denetim komisyonu oluşturulacağını hükme bağlamıştır. Yasal ölçünün böyle konmasının amacının, iktidarın denetimi kısıtlama imkânına kavuşturulması değil, denetim çalışmalarındaki gerçek ihtiyacın, Meclisin üyeleri tarafından belirlenmesine imkân vermek olduğu tartışmasızdır.

Beş üyenin denetim imkânı ve performansı ile 3 üyenin denetim imkânı ve performansı hiçbir zaman aynı olamayacağına göre, bu düzenlemenin sağlıklı denebilecek uygulama şekli, büyük belediyelerin 5 üyeden oluşacak komisyonca denetlenmesidir. Başakşehir Belediyesi Altı(6) Belediye Başkan Yardımcısı, iki(2) Başkan Danışmanı, yirmi(20) müdürlük ve onlarca çalışanı ile olan bir kurumdur. Sadece bu verilerle bile Anadolu’nun pek çok il belediyesinden daha büyüktür.

Ayrıca bir yıl için seçilen ihtisas komisyonlarımız olan imar komisyonu, plan bütçe komisyonu ve diğer komisyonlar beş kişiden oluşması ancak denetim komisyonunun üç kişi ile sınırlı tutulması açıklanması güçtür. Bu anlamda Belediyemizin Denetim Komisyonun 5 kişiden oluşması daha sağlıklı bir denetim açısından oldukça önemlidir. 5393 sayılı kanunun 24.Maddesi:“Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir“ şeklindedir, ne yazıktır ki Başakşehir belediyesi kurulduğu yıldan beri denetim komisyonu hep 3 kişi olarak belirlenmiş olup hiçbir zamanda denetimlerde uzman kişi çalıştırılmasına yanaşmamışlardır.

Saygıdeğer basın mensupları

Başakşehir Belediyemizin mali verileri ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Başakşehir Belediyemizin 2016 yılı giderleri 469.000.000 (yani 469 Trilyon) bütçelenmiş 455.000.000 TL gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı %97 olmuştur,

Giderlerde harcamalarda baya iddialiyız, hatırlarsanız 2015 yılında giderlerin gerçekleşme oranı %98 di, yani bütçeyi parayı kaynağı son kuruşuna kadar tüketmede azmimiz maksimum bütçeyi tüketmekte kimse sayın belediye başkanının eline su dökemez.

Değerli arkadaşlar aynı performansı gelirlerde de beklerdik ama nafile

gelirler 469.000.000 TL(469 trilyon) olarak bütçelenmiş 326.974.000 TL gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı %69 de kalmıştır,

giderleri harcamaları gerçekleştirmek için sarfedilen azim çalışma gelirleri gerçekleştirmeye gelince yetersiz kalmıştır.

Hedeflerden bu kadar ciddi bir sapma Başakşehir Belediyesi’nin bütçelerinin hazırlanışı sırasında basiretsiz ciddiyetsiz önemli planlama hataları olduğunu bize göstermektedir, geldiğimizde süreçte daha 2017 yılının ortasına gelemeden 2017 yılı bütçesi tüketilmiş, bu ayki meclis gündemine ek bütçe konulmuştur,

Bu şartlarda bu gemi limana zor varır, çünkü gemi kaptanı Mevlüt Uysal ve mürettabatı gemiyi yağmalamaya ve içini boşaltmaya çoktan başlamış daha ilk 5 ayda 2017 yılı bütçesi 489 miyonu hiç etmişlerdir.

Gelir ve giderlerinin doğru ve gerçekçi bir biçimde öngörülememesi mali yapının da yıllar içinde bozulmasına sebep olmuştur. Bu durumun olağan sonucu olarak da Başakşehir Belediyesinin hem banka kredi borçları artmış hem de faaliyet borçları yükselmiştir, borç sarmalının içinden çıkamaz olmuştur.

Saygıdeğer basın mensupları

Sizlerin de bildiği gibi vadesi bir yıldan az olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar, vadesi bir yıldan uzun olan borçlar da uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır

Başakşehir Belediyemizin vadesi bir yıldan az olan kısa vadeli yabancı kaynakları hatırlarsanız 2014 yılında 144.357.000 (Yüzkırkdörtmilyon üçyüzelliyedibin)TL iken 2015 yılında 192.949.000 (Yüzdoksanikimilyon dokuzyüzkırkdokuzbin)TLye yükselmiş yani %34 artmıştır

sıkı durun değerli basın mensupları 2015 yılında 192.949.000 (Yüzdoksanikimilyon dokuzyüzkırkdokuzbin) olan kısa vadeli borçlarımız 2016 365.696.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyon altıyüzdoksanaltıbin)TL olmuştur, yani %89 artış göstermiştir

Başakşehir Belediyesi’nin vadesi bir yıldan uzun olan uzun vadeli yabancı kaynakları ise 390.222.000 (üçyüzdoksanmilyon ikiyüzyirmiikibin)TL olarak gerçekleşmiştir.

Değerli arkadaşlar Başakşehir Belediye’sinin bozulan mali yapısının doğal sonucu olarak da kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarının 2015 yılı sonu 604.244.000 (Altıyüzdörttrilyondan)dan %25artarak

755.918.000(yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzonsekizbin) yani 755TRİLYON’a dayanmıştır

Meclisteki sunumumda AKP’li meclis üyeleri ve başkan yardımcıları benim bu rakamları nerden uydurduğumu ve zikretmemden çok rahatsız olduklarını ifade ettiler bizler mesleğimiz icabı ve kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi olarak elimizdeki kısıtlı veriler ve okunmasın diye karınca duası gibi yazılan mali tablolardan bunların tespitini yaptık ve de önlerine koyduğumuzda cevap veremediler

Değerli basın mensupları

Bir belediyenin bu kadar çok borcu bulunmasının iki nedeni olabilir değerli arkadaşlar Ya belediye çok çok büyük devasa yatırımlar yapıyordur ya da belediyeyi yönetenler en iyi ihtimalle beceriksizdir, çapsızdır,ortada yatırımın y si olmadığına göre takdir siz değerli basın mensuplarınındır.

Borç yiğidin kamçısı da olur kamburu da tabi ki ama geldiğimiz süreçte

Yandaş personelle belediye, ihtiyacının çok çok üstünde personelle doldurulmuş. Belediye binamıza girdiğinizde etrafta vatandaştan çok çalışan görmekteyiz. Bu vurdumduymaz, hesapsız, öngörüsüz harcamaları gözden geçirmek yerine belediye yönetimi israfa adeta çanak tutmaktadır. Doğru bir planlama ve disiplinli mali bir yapı ile belediyemiz kendi öz kaynakları ile kendi kendine yetecek güçteyken geldiğimiz süreçte borç batağının içinde bir belediye ile ne yazık ki karşı karşıyayız.

Belediyemizi ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda ne yazık ki Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL meclis toplantılarına katılma tenezzülü bile göstermiyor, Belediyeyi adeta kaderine terkedilmiş başıboş bir kurum görüntüsü verilmesine sebep olmuştur. Ödenemeyecek bir borcun vebaline girmeyi doğru bulmayan Cumhuriyet halk Parti meclis gurubu olarak bu israfın gözden geçirilmesini belediyemizin her türlü gelirinin ve geleceğinin bankalara ipotek edilmemesi gerektiğini her oturumda dile getirmeye devam ediyoruz.

Değerli arkadaşlar

Vergi gelirleri hakkında sizlere aktarmam gerekenler ise

2016 yılı bütçemizde tahmin edilen vergi geliri 189.000.000 (Yüzseksendokuzmilyon )

Tahakkuk eden vergi ise163.246.000 olarak gerçekleşmiş

2015 yılından devreden vergi alacağımız 85.000.000 (Seksenbeşmilyon

Yani toplam vergi alacağımız 248.246.000 (ikiyüzkırksekizmilyon)

Ama 2016 yılında gerçekleşen tahsilat 165.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyon) gözükmekte olup, bu tutarın içinde 2015 yılından devreden 85 milyon vergide yer almaktadır.

Bu da gösteriyorki vergi tahsilat oranı sanıldığı üzere %87 değil %66 dır.

Değerli arkadaşlar

Sizlerinde bildiği gibi Başakşehir belediyemiz geçtiğimiz yıllarda vergi yüzsüzleri sıralamasında ilk sıralarda yer alması hepimizi derinden yaralamıştı,

Sıfır vergi borcu sıfır enkaz ile yola çıkan pırıl pırıl bir belediye geldiğimiz tablo içler acısı

Sizlere 2016 mizanımızda yer alan belediyemizin vergi borçlarını özetlemek istiyorum

303 99 02 hesapta Ikitelli Vergi Dairesi (6736 Sayılı)yasa ile yapılan yapılandırma 1.081.967,58

360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 2.603.439,18

368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 8.970.694,45

403 99 02 hesabı Ikitelli Vergi Dairesi (6736 Sayılıyasa taksitleri ) 12.968.508,34

Toplam vergi borcumuz 25.624.608 (yirmibeşmilyonaltıyüzyirmidörtbinaltıyüzsekiz

buda gösteriyor vergi yüzsüzleri sıralamasındaki yerimizi kimseye bırakmamakta iddialıyız değerli arkadaşlar

25 trilyon vergi borcun olacak vergi borcunu ödemeyen bir belediye vatandaştan nasıl vergi ödemesini bekleyebilir sevgili arkadaşlar

Sizleri belediyemizin 2016 yılında bütçe gelirleri konusunda bilgilendirmek istiyorum

Şöyleki; 2016 bütçesi ile tahmin edilen gelir 469.804.000 TL

2015 yılından devreden gelir tahakkuku ise 466.174.000

2016 yılı tahakkuk eden gelir tutarı 326.974.000

Toplam gelir tahakkuk rakamı ise 793.149.000 TL

Ama tahsilat rakamı ise 385.446.000

Yani tahsilatın gelir tahakkukuna oranı değerli arkadaşlar 385.446.000/793.149.000 = %48 sanıldığı gibi %82 filan değil

Bu da gösteriyor ki bütçe geliri tasilat oranımız %50 bile değil sınıfta kaldığınızın en büyük göstergesi notunuz zayıf bu çalışmayla sınıf filan geçmeyi bırakın ilkokulu bile zor bitirirsiniz sayın uysal, 2019 yılında tasdiknamen hazır

Saygıdeğer basın mensupları

Aynı yıl içerisinde aynı içerikte olmasına ve tek seferde alınmasında sakınca bulunmamasına rağmen bazı ihalelerin açık ihale sınırının altına indirilmesiyle ya da iki ayrı ihaleye bölünerek 22.madde doğrudan temin usulü ile veya pazarlık usulü ile 21.madde ile yapılması yoluna gidilerek kamu zararına neden olabilecek uygulamalar gerçekleştirilmiştir sizlerinde bildiği gibi

22. Maddeye göre ihale üst limiti 53.261 TL dir.

21.maddeye göre pazarlık usulü ihale üst limiti 177.556 TL dir.

Değerli arkadaşlar

Açık ihalede idare ilana çıkmakta ve ihaleye hangi firmaların gireceği konusunda inisiyatif kullanamamaktadır en güvenli ihale yöntemi diyebiliriz.

Pazarlık usulü ve doğrudan temin yolu ile yapılan ihalede ise ihaleye katılacak firmaları idare seçmekte ve ihale öncesi firmalar kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak ihalede fiyatı kamu aleyhine yükseltebilmektedir. Hatta uygulamada birçok pazarlık usulü ihalede üç teklif bile alınmamakta teklif alınan firmaya ihale verilmektedir.

Başakşehir Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlüklerce 2016 yılında 22. madde doğrudan temin usulü kapsamında toplam 357 adet ihale yapılmıştır. Bu ihaleler incelendiğinde çoğunluğunun ihale üst limiti olan 53.261 sınırına çok yakın tutarlar olması hususu dikkate alındığında son derece düşündürücüdür. Aynı nitelikteki bazı ihalelerin ay gün içersinde ikiye hatta üçe bölünmek suretiyle açık ihaleden kaçınıp ihale sınırının altına indirilerek 22. Maddeye göre ihale limiti olan 53.261 tl altına düşürülüp işlem yapılmıştır. Bu konuda aşağıdaki örnekler verilebilir.

· LOG YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI ihalesi 53.218+KDV

· RİBON ALIMI ." ihalesi, 53.100+ KDV

· YAZICI ALIMI ihalesi 53.100 +KDV

· İKRAM MALZEMESİ ALIMI ihalesi 52.800 + KDV

· PREFABRİK 5 Lİ WC ALIM ihalesi 53.100 +KDV

· Destek hizmetleri 02/09/2016 tarihli ihalesi 53.011 + KDV

· Bilgi işlem müdürlüğü 14/01/2016 Toner alım ihalesi 53.454+KDV

Değerli arkadaşlar sizce de düşündürücü değil mi doğrudan ihale üst limiti olan 53.261 TL ye yakın rakamlar ile ihalellerin gerçekleştirilmesi hepimizde soru işareti yaratıyor,

Destek Hizmetleri müdürlüğümüzün Kayaşehir ve sular vadisi iftar için plastik sandalye kiralama ihalesini 22-D KAPSAMINDA YANİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN BİR ihalede ihale için 3 firmadan teklif alınıyor ne tesadüftür ki teklif veren 3 firmadan ikisinin adresi telefonu hepsi tıpa tıp aynı tabiî ki bu ihale ihaleye giren bu firmaya STA Çiçekçilik LTD şti ne veriliyor.

Lütfen herkes kendi vicdan muhasebesini yapsın, takdiri sizlerin vicdanına bırakıyorum Açık ve net söylüyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını milletin kasasından kesesinden alan varsa eğer bunun hesabından kimse kaçamaz , elbet birgün bunun hesabını verir sevgili arkadaşlar

Bu ramazan ayında herhangi bir şey yediğiniz zaman oruç bozuluyor peki tüyü birmemiş yetimin hakkını yediğiniz zaman oruç bozulmaz mı oruç kabul olur mu soruyorum sizlere

Değerli arkadaşlar

Başakşehir Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlüklerce 2016 yılında 21. Madde pazarlık yöntemi kapsamında toplam 34 adet ihale yapılmıştır. Bu ihaleler incelendiğinde tamamına yakın kısmının ihale üst limiti olan177.556 TL. civarında olup ihale üst sınırına çok yakın tutarlar olması hususu dikkate alındığında son derece düşündürücüdür. Aynı nitelikteki bazı ihalelerin ay gün içersinde ikiye bölünmek suretiyle özellikle ihale sınırının altına indirilerek işlem yapılmıştır. Bu konuda aşağıdaki örnekler verilebilir.

· KÖMÜR DAĞITIM HİZMETİ ALIMI 174.291 + KDV

· 2016/318530 SAYILI İHALE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 176.491 + KDV

· 2016/329048 SAYILI İHALE YEMEK ALIM VE DAĞITIM HİZMETİ 177.354+KDV

· 2016/334646 SAYILI İHALE ZEMİN TEMİZLEME MAKİNA ALIMI 177.180+KDV

· 22/03/2016 Yorgan, nevresim takımı alım ihalesi 176.580

· 20/05/2016 Battaniye pike pijama takımı alım ihalesi 176.850

Değerli arkadaşlar takdiri sizlerin vicdanlarına bırakıyorum,

Doğrudan Alım ve Pazarlık Usulü ihalelerin en önemli özelliği ihaleyi düzenleyen kurumlara istediği kadar pazarlık yapma ve fiyat avantajı sağlamasıdır. Ancak Başakşehir Belediyesinin bu avantajdan yararlandığını söylemek ne yazık ki mümkün değil değerli arkadaşlar

Bunun iki ayrı nedeni var. Birincisi ihalenin düzenlenme tarzı. İkincisi ise bu tarz nedeniyle yaklaşık maliyetin yüksek hesaplanması.

Saygıdeğer basın mensupları sizlerinde bildiği üzere ihale süreci şu aşamalardan geçiyor

Hizmet alımı veya emtia mal ihtiyacı olan müdürlük bu ihtiyacını bağlı olduğu başkan yardımcısının oluruna sunuyor, ilgili başkan yardımcısı olur cevabını veriyor, yaklaşık maliyet tespit komisyonu kuruluyor, bu yaklaşık maliyet tespit komisyonu piyasadan bu alınacak ihtiyaç için fiyat alıyor, fiyat alırken tabi ki 8 -10 firmadan almıyor, ne yazık ki topu topu üç firmadan fiyat alıyor, bazen iki firmada fiyat alındığında gerçekleşmiştir bu üç firmadan aldığı tekliflere göre yaklaşık maliyeti belirlemiş oluyor, işte dananın kuyruğu burda kopuyor değerli arkadaşlar yaklaşık maliyet tespit komisyonuna çok iş düşüyor, yaklaşık maliyet tespit komisyonu bu işin uzmanı işini layıkı ile yapan dürüst güvenilir kişlerden oluşturulmalı teklif alınan bu üç firma kendi arasında öyle bir fiyatlar veriyor ki ne tesadüftür ki ihale üst limiti olan doğrudan alımlarda 53.261 tl

Pazarlık usulü alımlarda 177.556 tl nin çok çok yakını teklif veriyor, ve de ne yazık ki ihale bu üç firmadan birine veriliyor, bu senaryo hemen hemen yapılan tüm ihalellerde tekrarlanıyor değerli arkadaşlarım.

Saygıdeğer basın mensupları

Öncelikle Başakşehir Belediyesinin doğrudan alımlarında ve pazarlık usulü ihalelerinde yaklaşık maliyet için fiyat veren firmalarında ihaleye giren firmalarında hep aynı olduğunu söylemek gerekir.

Önceki yıllarda da dikkat çektiğimiz husus artık Başakşehir Belediyesinin ihale yöntemini bilen her firma tarafından ezberlenmiş durumdadır.

Değerli arkadaşlar

Bu tür alımlarda yaklaşık maliyete fiyat veren firma kendini ihaleye katılmış olarak da görmektedir. Bu durum hem yaklaşık maliyetin gizli kalmasını zorlaştırmakta hem de yaklaşık maliyet fiyatının yükselmesine sebep olmaktadır.

Bu tür alımlarda Başakşehir Belediyesi sürekli olarak aynı firmaları tercih etmektedir.

Örneğin doğrudan alım usulü ile alınan Destek Hizmetleri müdürlüğü’nün 14 adet ihalesi Berceste tekstil.Ltd.Şti’ne verilmiş yine aynı şekilde

Destek Hizmetleri müdürlüğü’nün 13 adet ihalesi Ufuk Lift Asansör Ltd.Şti’ne verilmiş.

Başakşehir Belediyesinin sürekli olarak çalıştığı görülen firmalarından piyasa fiyat araştırma komisyonu fiyat teklifi alarak yaklaşık maliyeti tespit etmekte dolayısi ile hem yaklaşık maliyete fiyat verdiklerini hem de ihaleye katılacaklarını bilmemelerine olanak yoktur, çünkü yaklaşık maliyeti tespit için teklif alınan üç firmanın birine ihale verilmekte olup bu durum kurum aleyhine işleyen ihale fiyatı olarak dönmektedir

Değerli arkadaşlar

Görüldüğü gibi ihalenin hem yaklaşık maliyetine fiyat verenler hem de ihaleye katılanlar aynıdır. Ancak bu durum hem yaklaşık maliyetin fiyatının yükselmesine hem de ihale sonucunda kurumun zarar etmesine yol açmıştır

Yukarıda saydığımız örneklerden yola çıkarak Başakşehir Belediyesinin yapmış olduğu hem pazarlık usulü ihalelerde hem de doğrudan alımlarda ciddi kamu zararı tehlikesi vardır.

Bu nedenle hem fiyat araştırmalarının daha doğru yapılması hem de ihalelere katılacak firmaların sayısının üç değil de neden 13 olmasın arttırılması için çaba gösterilmelidir.

Değerli arkadaşlar

Detaylı incelenmesi durumunda bir çok ihalenin, ihale kanun ve yönetmeliklerine aykırı olduğu görülecektir.

Bazı ihaleler hakkında rekabetin oluşmadığı, fiyat tekliflerinin ihale öncesi önerildiği ve yaklaşık maliyet bilgileri ile diğer gizli bilgilerin ihaleye girecek firmalara ihale öncesi verildiği anlaşılmaktadır. Örneğin bunlardan birtanesi

Fen işleri müdürlüğünün Şahintepe emniyet müdürlüğü ek hizmet binası inşaatı yapılması işi için yaklaşık maliyet komisyonu tarafından bu işin bedeli 2.763.449 TL+KDV yani toplam 3.260.869,83 TL olarak tespit edilmiş , ne tesadüftür ki Fen işleri müdürlüğünün 4634 3930 0451 0050 65701 nolu ödenek kodunda tamı tamına 3.260.869,83 TL ödenek mevcut

ihale için 3 firmadan teklif alınmıştır, ihale bu üç teklif veren firmadan birisi olan Ömer Faruk BALAMİR’e verilmiş olup ne tesadüftür ki ihale için ayrılan ödenek ile ihale bedeli kuruşuna kadar tıpa tıpa aynı yani 3.260.869,83 tl dir, bu da gösteriyor ki fiyat tekliflerinin ihale öncesi önerildiği ve yaklaşık maliyet bilgileri ile diğer gizli bilgilerin ihaleye girecek firmalara ihale öncesi ödenek bilgilerinin verildiği anlaşılmaktadır.

Sevgili arkadaşlar ihale rakamına lütfen dikkat edin 3 lira 5 lira değil 3 trilyon değerli dostlar

Sayın Mevlüt Uysal ve saz arkadaşlarındaki araba sevdasını gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz, milyonlarca kredi kullanıp borca girip, İstanbuldaki en büyük bütçeleri tüketmenize Başakşehir halkının rızkını har vurup savurmanıza pes diyoruz.

Belediyemizde 20 adet müdürümüz görev yapmakta hepsine birer araba tahsis etsek kiralanan binek araç sayısı değerli arkadaşlar başkan ve yardımcılarının kullandığı Audi A8 ve passatlar hariç 120 adet binek oto Gerçekten pes diyorum, bunların aylık kirası şöförleri ve yakıtları tamamı fakir fukaranın Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sömürülmesidir,

Bu arabalar kimlere hangi partinin gençlik kollarına hangi partinin kadın kollarına, hangi partinin ilçe yöneticilerine hangi partinin mahalle teşkilatına ve kime hizmet ediyor, kim kullanıyor, vicdanınıza bırakıyorum.

Değerli arkadaşlar

HİZMET ALIMI YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI AYRI BİR TAKTİK

Her ne kadar kağıt üzerinde güvenlik hizmetleri ihale edilmiş gibi görünse de, fiili uygulamada, işçiler ihale edilmekte, güvenlik şirketleri yalnızca işçilerin sigorta primleri ve ücretlerini yatırmakta, işin sevk ve organizasyonu kamu kurumlarınca yapılmakta, işçilere emir ve talimatı kamu kurumları vermekte, işten çıkarma da dâhil olmak üzere işçilere ilişkin tüm işverenlik yetkileri kamu kurumlarınca kullanılmaktadır.

Norm kadro sınırlandırmasıyla kısıtlanmış olan personel sayısı bu yöntemle artırılarak ciddi miktarda yasaya aykırı olarak personel çalıştırılmaktadır. Bu personelin alımı özellikle siyasi olarak kullanılmakta, taşeronlarca siyasi nitelik taşıyan adaylara ayrıcalık tanınmaktadır. Hem hukuka hem de toplum vicdanına aykırı bu uygulama neticesinde, kazanan yalnızca taşeron şirketler olmakta, işçiler daha ucuza, güvencesiz ve hakları kısıtlanarak çalıştırılmakta, kamu kurumları ise normal koşullarda işçilere ödeyecekleri ücreti, taşeron şirketlere ödemekte, kaynak tasarrufu söz konusu olmamaktadır. Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasında yasaya aykırılık. Kamu ihale kurumu kararı 2012/004, Gündem No 94 16.01.2013 2012/UH.II-394 kararından da anlaşılmaktadır.

Değerli basın mensupları

Başakşehir Belediyesi 2016 Mali yılına ait Denetim Komisyonu faaliyetleri sadece örnekleme yapılmak suretiyle yapılmıştır 2016 yılında toplam 437 ihale yapılmış olup sadece örnekleme yöntemi ile 55 ihale tarafımızca incelenebilmiştir, zaman ve imkan olarak Müdürlüklere ait işlem ve dosyaların tamamı incelenememiştir.. Oysa Bağımsız Denetim yapılması durumunda bir çok hatalı yada eksik işlemin ortaya çıkarılacağını düşünmekteyim.

Denetim komisyonunda AKP meclis grubunda 2 meclis üyeleri ile 45 gün denetim çalışması yaptık, tabiki bu arkadaşlar katiyen bir uygunsuz usulsüz bir durum tespit edememişlerdir 45 günlük bir süreçte mevcut şartlarda ve imkansızlıklar içinde olasılık yöntemi ile 437 ihalenin 55 adedinde tespit ettiklerimi sizlere kısa başlıklar halinde arz etmeye çalıştırm, hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum

Hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Editör: TE Bilisim