SU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İLK ÇAĞRI KAPANIŞ BİLDİRGESİ

85 Yıldır Bitmeyen Özlem, 10 Kasım'da Atatürk'ün Taksim'de ki Anıtına Çelenk Konuldu 85 Yıldır Bitmeyen Özlem, 10 Kasım'da Atatürk'ün Taksim'de ki Anıtına Çelenk Konuldu

22 Mart Dünya Su Günü münasebeti ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi, BeTa İlim Derneği, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Su Vakfı iş birliği ile yapılan SU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İLK ÇAĞRI Programında bilimsel çalışmaları ile oturumlara katılarak yapılan değerlendirmeler aşağıdaki sonuçları ortaya koymuştur:

 1. Şehirde Su
 • Suyun Önemi

Su ve su kaynaklarının kullanımı üzerine hem sürdürülebilir bir anlayış, hem de ülkemize en yüksek fayda anlayışı ile yapılan çalışmalar, 22 Mart Dünya Su günü münasebeti ile dile getirilmiş ve İLK ÇAĞRI programında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 • Suyun Getirilmesi

BM Kalkınma Ajansının da gündeme sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda son yıllarda aldığı “temiz suya erişim” ve suyun getirilmesi meselesinde, Cumhurbaşkanımızın İBB başkanı olduğu dönemde olağanüstü bir çaba sarf edildiği insanlarımız tarafından bilinen bir gerçektir. İstanbulluların suyu evlerinde rahatça kullanmalarına olanak sağlayan her türlü yapılanmaların yeniden değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması yönünde ikaz niteliğinde farkındalık oluşturulmuştur.

 • Suyun Depolanması

Su havzalarında ve depolama sahalarında; su seviye ve kullanım gerekliliği mevsimsel değişimler göz önünde bulundurularak depolama ihtiyacı çözüme önerilmiştir.

 • Suyun Geri Kazanımı

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ettiği “sıfır atık” projesindeki yaklaşıma benzer bir şekilde suda da “sıfır israf” anlayışı ile suyun geri kazanımı, gri suların kullanımı konusunda altyapıların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 • Yağmur Sularının Kullanımı

İklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya maruz kalan dünyanın gidişatına göre, 100 yıllık projeksiyonu ortaya koyacak projelerin yapılması ve bu alanda büyük veri, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarının çalıştırılması ile dinamik politika üretici çalışmaların yapılması ve bu alanda yapılan Araştırma ve Geliştirmelerin desteklenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

 • Atık Sudan Oluşacak Çamurun Geri Kazanımı

Atık suların ve her türlü oluşacak çamurun geri kazanımı noktasında da tesislerin ve yatırım alanlarının, yatırım büyüklüklerinin ve zamansal planlamanın önemi açıkça ifade edilmiştir. Gerekli yasal düzenlemeler var olduğu halde faaliyetlerin olmamasının çevreye ve vatandaşlara negatif etkiler oluşturduğu vurgulanmıştır.

 • Beyoğlu ve Bölgesi Ticaret -Turizm Merkezi

Beyoğlu’nun ticari ve turizm merkezi olması dışında Su Medeniyetinin de merkezi olduğu  vurgusu yapılmıştır.

 1. Haliç Özelinde Sürdürülebilirlik
 • Haliç’in Temizlenmesi

Nisan ve Mayıs aylarında geçen yıllardan daha da uzun süreli bir müsilaj beklentisinin varlığına dikkat çekilerek, yapılan bilimsel değerlendirmeler bu hususta ihmallerin varlığını ortaya koymaktadır.

 • Sudaki Hareketliliğin Sağlanması

Yapılan bilimsel çalışmalar ve analizler ışığında, sudaki hareketlilik ve suda yaşam, suda çeşitlilik ilkleri yine BM Kalkınma ajansının önem verdiği yeni konular iken, tehlike sinyali altındaki oksijenlendirme ve buna bağlı çeşitlilik için farkındalık ve uyarı mahiyetinde çalışmaların bir an evvel ortaya konulması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği ifade edilmiştir.

 • Haliç ve Çevresinin Yaşanabilir Alan Olarak Etkin Kullanılması

Pırıl pırıl bir Haliç; su ve sürdürülebilirlikte ilk çağrı olarak düzenlediğimiz bu programda etraflıca ele alınmıştır. Haliç için; Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birlikte çalışma yapması gerekliliği önerilmiştir.

 • Tavşan Adaları ve çevresinin sürekli takip edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur

Çalışmalarımızı etraflı bir şekilde derleyerek İstanbul ve Haliç özelinde Su ve Sürdürülebilirlik konulu bir rapor hazırlanmaktadır. Aktif izlemeye devam edeceğimiz bu süreçte,

5 Haziran Dünya Çevre gününde yeni bir çağrı ile sonuçlar kamuoyuna paylaşılacaktır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)