Bilinç, aklın ve mantığın devrede olduğu duygu, düşünce ve eylemlerden sorumlu beyin aktivitesidir.

*Bilinçli Olma Hali Nedir ?*

 Yapılan eylemin tamamen farkında olmak bilincin işidir.Bilinçli olma hali farkındalıkta olduğumuz davranışsal halimizdir. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, ihtiyaçlarımızı bilme halimizdir. Yaptıklarımızın arkasında durabildiğimiz, sorumluluklarımızı sonuna kadar hem kendimizin hem çevremizin alabildiğimiz duruş halidir.

Birey olmak, herhangi bir otoriteye biat etmeden, kararlarını kendi verebilmektir. İnsan için en zor olan şey karar vermek ve verdiği kararların sorumluluğunu üstlenmek, gerektiğinde kendi kendini kısıtlayabilmektir. 

Birey olmak, birey olarak hayatı yaşamak kendini fark etmek, şu kişinin arkadaşıyım , şu yapının  üyesiyim... vb demeden önce kendi kimliğini ortaya koymaktır. Kendi hikayesini fark etmeyen başkasının hikayesini okuyamaz.  Bağlanmak ayrı şey  bağımlılık ayrı şeydir.  Bugün her açıdan insanın  acı çekmesi  ve insanlığın  topyekün acı ile iç içe olması birazdan bundan dolayıdır.  Benimsemek , alkışlamak kadar eleştirebilen olmaktır aslında  insanı farklı kılan şey.   Bir siyasî yapıyı desteklerken , bir gruba üye olmayı karar verirken  eğer birey olmayı unutursa kişi  bağımlılık onu tamamıyla ele geçirmiştir demektir.

Ya taraf olursunuz  ya da taraf olursunuz anlayışı  günümüz toplumlarının  en temel problemidir.  Taraf olunca birey olmayı terk ediyor her şeye rağmen ilede sen demek zaruri bir hal alıyor.

 *BAĞIMLILIK HASTALIKTIR*

Boş ver, konuşsun âlem

Gülümse sen her şeye rağmen

Sen, ben, silahım, bi’ de mahallem

Bir senden vazgeçemem ben

Konu sensen yok bi’ bahanem

Senden başkası olamaz zaten

Gel, otur yanıma, öyle bi’ tanem

Ne derlerse desinler, aynen (Ya)

Her şey üstüme gelse, yıkılsa dünya, ille de sen

Bulsa beni sorunlar, yaralarım var, ner’desin sen?

Sensiz düştüm, kalktım, üstüm başım kan içinde

Ölmedim ben, özledim, gel

Canımı canına katarcasına

Ömrümü uğrunda harcarcasına

Deliler gibi âşığım sana

İlle de sen, ille de sen

Ey, deliler gibi vurgunum sana

İlle de sen, ille de sen

 *POLİTİK BİLİNÇ NEDİR?*

Bir kişinin bilinci, davranışını belirlediği gibi; politik bilinç de politik davranışını belirler. Politik bilinç, siyasi bilgi, değerler ve ideolojik inançlardan oluşan bir sistemdir. Sosyalleşme sürecinde kişinin zihninde gerçekleşir ve birey buna dayanarak bir siyasi tutum geliştirir.

Politik bilinç ile çoğu sorunun çözüleceğinin farkında olmalıdır birey.

Ortak ve özgürlükçü bir Anayasa talebi ile bir araya gelebilme arzusu ile çırpınsa her birey istendik manada bir politik bilince ulaşmış olur.  Politik bilince ulaşmış toplumlarda  parti veya lider her şeyin üstü değildir.  Önemli olan toplumsal çıkarlardır. 

 *Mesela;*

İnsanca yaşayabilme hürriyeti.

 Bu hürriyeti yakalamış bireyleri kimse ; din,dil,ırk,renk...vb kavramlar ile kandıramaz.!

Kiralar, market,faturalar,ulaşım...yani önce temel ihtiyaçların doyurulması gündem olur.

Farkına varmadan herkes Maslow Piramidini okumuş ve içselleştirmiş olur.

Birey politik bilince ulaştığında toplumsal taleplerin ancak siyaset yoluyla kamu politikasına dönüşebileceği ve bunun için de dağınık güçlerin bir araya gelerek merkezileşmesinin gerektiğinin bireylerce idrak edilmesi lazım geldiğini” anlatmak istiyorum...

Türkiye  toplum homojen değil ve bütün toplum kesimlerinin devlet ve hükümetle ilişkileri, ondan beklentileri var. Toplumda, devlet yönetimini kendi lehlerine kullanmak isteyenler arasında sürekli bir siyasi çıkar çatışması var. 

Politik bilince ulaşan tüm  kesimlerinin, örgütlenerek sorunlarını siyasi platforma taşıyıp, devlet yönetimini bu sorunları çözme yönünde etkileyecek güç oluşturmaları demokratik bir haktır.

 *Politik bilince ulaşmış toplum için en önemli olan ne olmalıdır ?*

Birlikte özgürce huzur içinde yaşamak.

Kimsenin ama hiç kimsenin yönlendirmesi ile oturup kalkmayan, bunun  yerine birey olmayı başarmış özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplumsal yapıya kavuşmak.

 *Unutmayalım!*

Ne yaptığını bilen doyumsuz filler tepişirken  , neden var olduğunu unutan çimenler ezilir...

Bu önümüzdeki yerel seçimleri sadece ama sadece hizmet endeksli görmek  bir başlangıç olsun inşallah. 

Siyasî partilerin hepsi geçici unutmayalım olur mu?