Tekrara dayalı aksiyonları ve kural tabanlı görevleri yerine getirmek için insan gücünden yararlanmak yerine RPA çözümlerine başvurmak, gerek zaman gerekse verim bakımından en sağlıklı yaklaşımdır. Zira RPA, organizasyonların akıllı otomasyon yolu ile operasyonlarında verimlilik artışı elde etmesine yardımcı olur.

Oldukça kolay bir şekilde kurulan ve pratik bir kullanım sunan RPA; manuel işlemler ve tekrara dayalı eylemlerde karşılaşılan birey hatalarını giderir. Yüksek hacimli işlerde zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar. Ayrıca çoklu sistemlerdeki iş proseslerini kolay kılar.

Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi

RPA Nasıl Yarar Sağlar?

Dijitalleşme, özellikle iş dünyasındaki rekabet düzeyinin ve krizlerin artış göstermesiyle birlikte hızla önem kazanmıştır. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak RPA (Robotic Process Automation) bireylerce yerine getirilen, vakit alan ve tekrara dayanan aksiyonların robot yazılımlar marifetiyle son derece hızlı, pratik ve hatasız bir şekilde yapılmasıdır.

Küresel çapta her ölçekten çeşitli şirketlerin başvurduğu RPA çözümleri, şirketlerin en önemli kaynağı olan vaktin daha değerli işlere tahsis edilmesini ve bu sayede verim, üretkenlik, gelir ve başarı artışı sağlanmasını mümkün kılar.

Zaman alan, girift ve karmaşık işlemlerin hatasız ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başvurulan robotlar, İnsan Kaynakları ve Finans departmanları başta olmak üzere pek çok iş kolunda ve sektörde yardım sağlar. Bireylerce yapılan çoğu işlemin daha hızlı ve hatasız şekilde yapılmasını mümkün kılar.

İş verimliliğini ve işletme üretkenliğini maksimize eden RPA; önceden kodlanmış, bireylerce ifa edilen işleri taklit edebilen, PC’deki diğer araçlarla entegre şekilde işlev gösterebilen yazılımdır. Bu yazılım, en önemli varlık olan zamanın ideal şekilde kullanılmasını mümkün kılar.

Bireylerce ifa edilen işlerde insan hatası faktörünü sıfıra indiren ve bu işlemleri çok hızlı bir şekilde yerine getiren RPA çözümleri, organizasyon personelinin katma değer oluşturabilecekleri işlere yönlendirilmesi için gereken vaktin elde edilmesini sağlar.

Robotik Süreç Otomasyonunun Faydaları Nelerdir?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) alternatifsiz pek çok avantaj sunar. RPA’nın başlıca avantajları şunlardır:

 • Manuel aksiyonlara kıyasla çok daha kısa “işlem döngü süresi” sunar.
 • 7/24 kesintisiz şekilde kullanılabilir.
 • Rutin ve tekrara dayalı eylemler her defasında aynı şekilde gerçekleştirilir.
 • Mevzuat düzenlemelerine uyumlu şekilde işlev gösterir.
 • Hatalı sonuçlar alınmasına neden olabilen ihmal, dikkatsizlik ve özensizlik gibi insani davranışlar söz konusu değildir.
 • Eski sistemi olumsuz yönde etkilemediği için IT üzerindeki iş yükünü minimize eder.
 • Personel, değerli ve önemli işlerde istihdam edilmek üzere serbest bırakılır.

Yüksek esnekliğe sahip olan RPA çözümleri, birbirinden farklı hedeflere özgü kılınabilir ve çok farklı iş proseslerine uygulanabilir. RPA marifetiyle yapılabilecek işlemlerden yalnızca bazıları şunlardır:

 • Otomatik oturum açma,
 • Uygulama başlatma,
 • e – posta ve eklerini açma,
 • Veri kopyalama ve yapıştırma,
 • Dosya ve klasör taşıma,
 • Mantıksal kurallar çerçevesinde hesaplama yaparak veri işleme,
 • Belgelerden veri ayıklama,
 • Form doldurma,
 • Çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirme,
 • Verileri ayıklama ve yeniden formatlayarak raporlama ve panolara yerleştirme,
 • İnternet üzerinden veri toplama ve mevcut bilgileri artırma,
 • Sistem API’lerine bağlanarak veya veritabanı okuma ve yazma yoluyla kurumsal araçlarla entegre olma.