İŞTE AV.ASIM GÜVEN’İN MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA

2022 ANALİTİK BÜTÇE HAKKINDA

Ekonomi Bakanımızın ifadesiyle ;

"Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazandığı bu dönemde bütçe hazırlamak ve meclise sunmak dahi çok büyük bir başarıdır.

Enflasyonun ; TUİK rakamlarına göre farklı , Ticaret odalarına göre farklı, vatandaşın cebine göre farklı , piyasaya göre farklılık gösterdiği bu ortamda yıllık bütçe hazırlamak çok büyük bir başarı ve büyük maharet isteyen bir iştir.

Hükümetin dahi altı ay sonra ek bütçe hazırlamak zorunda kaldığı bu enflasyonist ortamda Belediyemizin bir bütçe hazırlamış olması da takdire şayandır.

Ancak ne yazık ki böyle bir bütçenin yani realiteden uzak , uydurma , sırf hazırlanmış olmak için hazırlanmış olan ve büyük bir ihtimalle ek bütçeyi gerektirecek böyle bir bütçeyi kabul etmemiz ve evet dememiz ekonomik anlayışımız ve mantığımızla örtüşmemektedir.

Analitik bütçe incelendiğinde bütçenin daha çok denk bütçe şeklinde düzenlendiğini görmekteyiz.

Yukarıda arz ettiğimiz gibi bu ekonomik ortamda denk bütçe hazırlamanın kesinlikle mümkün olmadığı hükümet bütçesinde olduğu gibi ek bütçeler gerektireceği aşikardır.

Bütçede denkliğin sağlanması bakımından ; tüm gider kalemlerinde yapılması planlanan giderlere ek olarak sair ve diğer giderler gibi ek gider kalemleri eklenmek suretiyle sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu kalemlerin afaki olduğu da açıktır. Bu kalemlerin zaman içerisinde ne kadar tutturulabileceği enflasyondaki ve döviz kurundaki artışa bağlı olduğu reel piyasa kurallarına bağlıdır. İşte bu durumda bu kalemlerdeki fazlalıklar yıl sonunda bütçe fazlası olarak ortaya çıkmaktadır ve bu durum övünülecek bir durum değildir.

Geçen sene yani 2021 – 2022 döneminde tahmini ve gerçekleşen bütçe 630.00,00 ( 630 milyon ) olarak belirlenmiştir. 2021 / 2022 döneminde yıllık enflasyon oranı ortalama yüzde 17 – 18 arasında gerçekleşirken bu bütçe dahi ucu ucuna denk getirilmiştir. 2022 yılının enflasyon oranlarına bakıldığında TÜİK verilerine göre ortalama yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olup vatandaşın cebine yansıyan oranlar ise bunun yüzde 110 ila yüzde 150 arasındadır. Bunu vatandaş bu şekilde hissetmektedir. İmalat ve tüketim fiyatları da bu gerçeğe göre belirlenmektedir. Bu durum karşısında İki yıl arasındaki enflasyon oranları dikkate alındığında bu yıl ki bütçenin enflasyon karşısında oldukça düşük olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Geçen sene tahmini ve gerçekleşen bütçe olan 630 milyon üzerinden bu yıl ki gerçek , reel enflasyon uygulandığından bu yıl ki bütçenin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ; yaklaşık2 milyar 710 milyon TL , Vatandaşın hissettiği enflasyon oranına göre ise yaklaşık 4 milyar 540 milyon TL olması gerekmektedir.

Hal böyle iken baskılanmış döviz kuru karşısında bütçe 65 milyon dolardan 83 milyon dolara artmış gibi gözükse de TÜİK enflasyon verileri karşısında aslında 146 milyon dolar , vatandaşın hissettiği enflasyon verilene göre ise 244 milyon dolar olması gerekmektedir. Dolayısıyla aslında belediyenin tasarrufa gitmesi ve küçülmesi gerektiği bir zorunluluktur. Aksi halde yıl içerisinde birkaç kez ek bütçeye gitmesi gerekmektedir.

Ek bütçe ise ek gelir gerektirmektedir. Bu durumda belediye gelirlerinde artışa gidileceği veya dış yardım sağlanması gerektiği açıktır.

Performans programında değerlendirilmesi gereken husus yapılacak bir işin ne gibi bir yarar sağlayacağı , nüfusun yüzde kaçını etkileyeceği , vatandaşta ne gibi etkiler yaratacağı , işin daha performanslı şekilde nasıl yapılıp yapılamayacağı , en düşük maliyete nasıl mal edilebileceği , diğer belediyelerin performansları , uluslararası standartlar karşısındaki performansıdır.

Tüm performans tabloları incelendiğinde hedeflenen faaliyet ile faaliyet sayısını ve kaynak ihtiyacı arasında belirgin bir uçurum olduğu , ayrılan kaynakların aşırı derece de fahiş olduğu ve aslında en az giderle en iyi performansı değil , en yüksek giderle en düşük performansın sağlandığını göstermektedir.

İBB Ve İSKİ'Den Sabah Gazetesi Haberine Yalanlama Geldi İBB Ve İSKİ'Den Sabah Gazetesi Haberine Yalanlama Geldi

HER İKİ BÜTÇEDE DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN VE SAYIN BAŞKANI EKREM İMAMOĞLUNDAN BAHSEDİLMEMESİ ; çekememezliğin bir iadesi olarak görüyorum.

Gelin Ortadoğu oligarjik anlayıştan kurtulalım , modern demokrasi anlayışı içinde birlik beraberlik içinde olalım.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan ek bütçe gerektireceği açık olan 2022 bütçesine hayır oyu vereceğimizi belirtmek isterim .saygılarımla .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Editör: TE Bilisim