"BTIE eğitimin kalitesine yön veren bir etkinlik"

"BTIE bizim için sıradan bir etkinlik değil, eğitimin kalitesini belirleyen ona yön veren bir etkinlik” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe şunlara değindi:

“Bilişimin ışığı aydınlanmanın ışığına dönüşsün diyerek ODTÜ Gençlik Grubu ve MEB ortaklaşa 1998'de bu etkinliğe başladık. Her yıl üzerine bir şeyler katarak bu etkinliğe devam ettik. Bir tarafta öğrenciler, bir tarafta konun uzmanları olunca bilişim ve eğitimin bir araya gelmesindeki sorunlu alanları tespit eden bir etkinliğe dönüştü BTIE. Burada bir de içerik üretme konusuna değinmeden geçemeyeceğim. TBD'nin koordinasyonu ve MEB'in desteğiyle içerik üreten firmalarla buluşarak içerik üretme laboratuvarları kuruldu ve önemli adımlar atıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Tüm bunlar daha genç ve dinamik bilişimi ışığında yetişen gençlere ulaşmak için elbette. 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde 22 milyonun üzerinde genç yaşıyor. Bu rakam Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmasına rağmen yaşlandığının bir göstergesi. Buradan hareketle Yunus Emre’nin bir dizesini paylaşmak istiyorum: Nasıl yaşar isen öyle ölürsün, bugünkü günündür yarınki günün. Yunus gibi bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Geleceğimizi şekillendirirken gelenekselden dijitale yaptığımız bu yolculukta, her şeyin her zamankinden daha hızlı değiştiğini ve her şeyin her zamankinden daha fazla başkalaştığının farkında olarak davranmalıyız. "

"Bilgiyi işleme merakı günümüz gelişmelerinin temelini oluşturur"

Günümüzde bilgiyi yönetmenin önemine değinen İbrahim Demir "Çok eski medeniyetlerden günümüze kadar çağdaş bilim, mantık ve felsefenin temeli bu topraklarda atılmıştır. O günden bugüne bilgiyi işleme hep insanlığın merakları arasında yer almıştır. Bu merak günümüz gelişmelerinin temelini oluşturmaktadır. TÜİK olarak biz de çağdaş bilgi metot ve yöntemlerini kullanarak kaliteli, güvenli, güncel ve tutarlı bilgi toplama ve sunma görevini üstlendik.

Bu konuda birçok kurum, kuruluş ve hatta bireylere destek vermekteyiz. Bu gibi konferanslar aracılığıyla da gençlere ulaşmakta, onların eğitim kalitesini arttırmak için fikir alışverişlerinde bulunmaktayız. TBD'ye bu anlamda yıllardır çok önemli bir iş yaptığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

MEB, öğretmen, öğrenci, velinin dijital dönüşümü için çalışıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ise eğitimde bilişim ve dijital dönüşümü sağlamak için yürütülen çalışmalara değindi. Eğitimde Türkiye Yüzyılı ve 2053 Vizyonu doğrultusunda gençlerin yenilikçi ve sorgulayıcı bir yaklaşımla yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Ökten "Öğretmen, öğrenci ve hatta velilerimizin dijital okur-yazarlık becerilerinin arttırılması için dijital vatandaşlık uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz.

Rüzgâr Enerji Santrali Nedir ve Nasıl Çalışır? Rüzgâr Enerji Santrali Nedir ve Nasıl Çalışır?

Okulları bilişim teknolojilerine nasıl uygun hale getirmeliyiz buna ilişkin de yoğun emek sarf ediyoruz. Bakanlığımız ile ODTÜ Teknokent arasında imzalanan protokolle Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) kuruldu. Öğretmenlerin dijital eğitim becerilerinin artırılması, Bakanlığımızın dijital eğitim verebilme kapasitesinin güçlendirilmesi için "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi" projesi hayata geçirildi. Gençlerimizin teknoparklarda staj yapmalarını sağlıyoruz. Tüm bunlar ve daha fazlası Türkiye'nin bir bilişim toplumu olması için."

"Geleceğin sınıflarını tasarlıyoruz"

Konferansın devamında, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı tarafından "Eğitim Teknolojileri Ekosistemi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimdeki yeni teknolojilerden bahseden Canlı, "TBD'nin eski bir üyesi olarak, derneğin sağladığı katkının, yaptığı eleştirilerin, olumlu katkılarının farkındayım. Bu nedenle STK'larımızla, derneklerimizle kamu kurumlarının etkin, sağlıklı bir güç birliği yapmasını destekliyorum" dedi. Yenilikçi eğitim ortamlarını yeniden tasarladıklarını söyleyen Canlı teknoloji, mekan, pedagojinin birlikte çalışabileceğini içeren tasarım sınıflar hazırladıklarını belirtti. Canlı, "geleceğin sınıflarını tasarlıyoruz" diye konuştu.

Konferasın "Eğitim 5.0" oturumunda yapay zekanın eğitimde yarattığı dönüşüm ele alındı. Yapay zeka deneyiminin öğretmenliği farklı bir boyuta taşıyacağına değinilen oturumda konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Çelebi Uluyol " Geleneksel eğitim ortamlarından vazgeçmek zorundayız, hibrit öğrenme yoluna gitmeliyiz. Yapay zekayı eğitim ortamlarında kullanılmasını sağlamalıyız artık. Bunun için somut örneklere ihtiyaçlar var. Robotla konuşmanın ötesine gitmek zorundayız yapay zekada. Kişiye özel eğitim öğretim planları yaratmada yapay zeka kullanılabilir" dedi.

"Yapay zeka engelliler için vazgeçilmez"

Yapay zekanın engelli bireyler için önemine değinen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç "Engelli öğrencilerin ders materyallerine erişimi, derse katılımı, bilgi erişimi açısından sağlıklı bir biçimde ölçme ve değerlendirme yapılabilmesi için bilişim teknolojileri oldukça önemli hatta vazgeçilmez. Chatgbt engelli öğrencilerimiz açısından farklı fırsatlar getiriyor. Örneğin görme engelli öğrencilerimiz matematikteki grafikleri ya da coğrafyadaki haritaları chatgbt ile betimleyebiliyorlar ve böylece konuyu çok daha iyi anlayabiliyorlar" diye konuştu.

Konferans TBD Onur Kurulu Üyesi Dr. Aydın Kolat'ın yönettiği gençlerle yapılan söyleşi ile devam etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Editör: TE Bilisim