İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği konferanslarla kültür sanat ve fikir hayatımıza katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ile birlikte düzenlediği "Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları” programında sezon boyunca medeniyet başlığı altında gelişen dünya ve değişen evrensel değerlerin yansımaları farklı konularla ele alınmaya devam ediyor.

 

Konferans dizisinin altıncısı, 11 Mart Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleşecek. “Edebiyat ve Medeniyet” başlıklı etkinliğe; ünlü bir hekim olduğu kadar kıymetli bir şair de olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, önemli bir İslam felsefecisi ve aynı zamanda değerli bir edîp olan Prof. Dr. Mahmut Kaya ile Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr Bekir Karlığa konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, İslamiyet’in doğuşuyla birlikte ortaya çıkan yeni bir edebiyat akımının devamında oluşan medeniyet olgusunun birbiri ile ilişkisinin yanı sıra Şam’dan Bağdat’a, Semerkant’tan Lahor’a Kurtuba’dan Delhi’ye, İsfahan’dan İstanbul’a uzanan zengin edebiyat literatürüyle birlikte meydana gelen güçlü medeniyet mirası ile baştan sona bir edep ve erkân uygarlığı olan Osmanlı kültür ve medeniyeti hakkında tebliğlerini sunacaklar. Bu kapsamda konuşmacılar, bu zengin literatürü ve güçlü medeniyet mirasını insanlara anlatarak hem yerel hem de küresel çapta yeni bir medeniyet algısının oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek olan program, 15.00’te başlayacak.

 

İlk beşi  “Yeni Dünya, Yeni Türkiye ve Medeniyetler İttifakı”, “Şehir ve Medeniyet”, “Küresel Tehdit ve İslâm Medeniyeti”, “Yeni Türkiye Yeni Medeniyet Algısı” ve “İnsan, Şehir ve Medeniyet” temasıyla gerçekleşen “Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları” programında, her ay medeniyet ekseninde farklı bir konu işlenecek. Toplamda yedi konferans dizisinden oluşan etkinlik, her ay başka bir kültür merkezinde alanında uzman akademisyen ve aydınların katılımı ile düzenlenmeye devam edecek.