Özellikle de yetişkinlerde ve dışa doğru kayma şeklinde görüyoruz, öte yandan çocuklarda da içe veya dışa kayma şeklinde de olabilir. Bunun nedeni görme yeteneği az olan gözün nörolojik olarak beyin tarafından kullanılmamasıdır. Çünkü bu gözün görme kalitesi düşüktür ve bu kalitesi düşük görüntü beyin tarafından kullanılmaz. Bunun yerine sağlam gözden gelen net görüntü kullanıma alınır. Bir anlamda tembel olan göz beyin tarafından baskılanır veya yok sayılır.

Bir gözde görme yeteneği az olan kişilerin beyinleri, genellikle bu gözden gelen sinyalleri yok sayar. Bu durum, göz kontrolünün sağlanamamasına ve sonuç olarak göz kaymasına neden olabilir.

Görme yeteneği azalan ya da tamamen kaybolan bir gözdeki şaşılık genellikle dışa doğru kaymayı içerir. Ancak, bu durum nadir de olsa, gözlerin içe ya da yukarıya doğru kaydığı durumları da kapsar.

Yetişkinlerde ve Çocuklarda Görmeyen Gözde Şaşılık Tedavisi Farklıdır

Çocuklarda öncelikle görme yeteneğini arttırmaya yönelik tedaviler ön plana alınır. Görmeyi arttıran varsa gözlük tedavisi başlıyoruz. Ayrıca sağlam gözün hekim tarafından belirlenen periyotlarda kapatılması da uygulanabilir. Prensip olarak mümkünse önce görme oranını arttırmak tedavinin başarısı için anahtar rol oynar.

Yetişkinlerde de mutlaka gözün görme şansı varsa buna yönelik muayene gerçekleştiriyoruz. Ancak hastaların çoğunda bu mümkün olmuyor maalesef. Bu durumda da görme düzeltilemese bile bu kez kaymanın düzeltilmesinin yönelik yapabileceğimiz tedavileri gündeme alıyoruz.

Daha önce kornea ya da retina ameliyatı geçirmiş ve görme yeteneği azalmış kişilerin şaşılık yaşaması durumunda, öncelikli öneri, eğer mümkünse, görme yeteneğinin geri kazanılmasıdır. Fakat eğer görme yeteneği geri kazanılamıyorsa, bu durumda göz kaymasının estetik olarak daha iyi görünmesini sağlamak amacıyla şaşılık tedavisi gerçekleştirilir.

Görmeyen Gözde Şaşılık Ameliyatında Başarı Mümkün mü?

Görmeyen gözlerde ortaya çıkan şaşılığın tedavisinin başaralı olması mümkündür. Bunun için en önemli faktörler; öncelikle sorunun detaylı bir şekilde tespit edilmesidir. Örneğin, uzak ve yakın bakışlarda kayma açısı ayrı ayrı prizma camları ile tespit edilmesi önem taşıyor. Ve gün içinde kayma açısı değişkenlik arz edebiliyor bu durumda da var olan en yüksek kayma açısının tedavi edilmesini hedefliyoruz. Ayrıca yukarı-aşağı bakışlar başta olmak üzere tüm bakış pozisyonlarında kaymanın kontrol edilerek, bu bakış pozisyonlarında kayma açılarının değişmesi de tedavi yönetiminde özellik arz eder. Örneğin sadece uzağa bakarken kayma veya dalgınlık ile yukarı kayma tedavi yöntemleri farklılık içerir.

Görmeyen bir gözde oluşan göz kaymasının kendi kendine düzelme ihtimali genellikle yoktur. Bu sebeple, sosyal yaşamda sorun yaşanmaması adına, estetik amaçlı şaşılık ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Ancak birçok hasta, tedavi sonrası göz kaymasının tekrar oluşabileceği endişesi ile tedaviyi değerlendirmeye almayabilir. Ek olarak, tedavi edilmeyen şaşılık zaman içinde daha da ilerleyecektir. Bu tür durumlarda, görmeyen gözde şaşılık ameliyatı öneriyoruz.

Görmeyen Gözde Göz Kayması Ameliyatında Hangi Teknikleri Kullanıyorsunuz?

Görmeyen gözde şaşılık ameliyatı için standart tekniklerden farklı olarak ayarlanabilir dikiş ve sedasyon anestezisi yöntemlerini tercih ediyoruz. Bu yöntemlerin avantajı bize işlem sırasında göz kaslarının dengelenmesinde ince ayar imkânı sağlamasıdır. Bu teknikte ameliyat sırasında ve bitiminde gözlerin durumunu kontrol etme şansı vermesidir. Bizim için en önemli hususlardan birisi uzun vadeli başarılı sonuçlar elde etmektir. Bunun için de öncelikle erken dönemde başarılı bir sonuç elde etmek gerekiyor. Ayrıca gereken durumlarda nörotoksin uygulaması tercih edilebilir. Yine ameliyat sonrasında da gözlük-kapama veya egzersiz önerilerimiz olabiliyor. Bu tedavi yöntemleri tamamen hastadan hastaya değişebilir.

Görme yeteneği az olan gözlerde gerçekleştirilen şaşılık ameliyatları, şaşılık problemi olan fakat görme sorunu bulunmayan gözlere yapılan ameliyatlara kıyasla daha karmaşık olabilir. Öte yandan bazen hastalar daha öncesinden başarılı olmayan veya kayması diğer yönlü iken yeni bir şaşılık sorunu nedeniyle de başvurabiliyor. Bu tür gözlerde gerçekleştirilen ameliyatların başarısı, görme yeteneği normal olan bir gözde yapılan şaşılık ameliyatına kıyasla daha düşük ve zorlu bir süreç olabilir. Bu sebeple, ameliyat öncesi değerlendirmelerin yeniden yapılması veya daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Kış Depresyonuna Karşı 6 Etkili Önlem Kış Depresyonuna Karşı 6 Etkili Önlem

Diğer yandan, daha önce bir kez ameliyat geçirmiş olmak, gözün anatomik yapısı uygunsa, ikinci bir ameliyata engel teşkil etmez. İkinci ameliyata rağmen düzelme görülmemesi veya kaymanın diğer yöne doğru gelişmesi durumunda, üçüncü bir müdahale de gerekebilir.

Görmeyen ya da az gören gözlerde bu tür ameliyatlara başlamadan önce, hastaların göz kayma derecelerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Sonrasında, şaşılığa sebep olan kasın zayıflatılması ve zayıf göz kasının güçlendirilmesi prosedürleri aynı oturumda uygulanır.

Göz Kayması Ameliyatı Görmeyi Düzeltir mi?

Görme yeteneği az olan kişilerde şaşılık ameliyatı genellikle başarılı sonuçlar verir ve gözler estetik olarak doğru konuma getirilir. Ancak şaşılık ameliyatının görme yeteneğinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını belirtmek önemlidir. Örneğin, 50 yaşında yapılan bir şaşılık ameliyatı ile gözün konumu düzeltilse bile, bu yaşta görme yeteneği iyileştirilemez.

Daha önceden şaşılık ameliyatı olmuş olmanız genellikle tekrar ameliyat olmanızı genellikle engellemez. Her göz için ameliyat sırasında uygulanabilecek maksimum müdahale miktarı vardır. Bu sınıra ulaşılmadıysa, tekrar ameliyat gerçekleştirilebilir.