banner175
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Yazarın Makaleleri
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
Vahiy Evine Saldıran Kureyşin terör timi,elleri kılıçlarının kabzasında, topluca vahiy evine saldırıp yatağında yatan peygamberin kanını dökecegi anı beklemekte idiler. Kapı aralığında peygamberin yattığı yeri gözetliyorlardı kabuklarına...
Ashap Arasında Hz Aliİ (K.V)'nın Üstünlüğü !!!
Ashap Arasında Hz Aliİ (K.V)'nın Üstünlüğü !!! Ebu Vail ve İbni Ömer'den Nakledilmiştir: Biz ne zaman Resulullah'ın ashabı'nı sayarsak,Ebu bekir,Ömer ve Osman derdik.Birisi ibn-i Ömer'e: "Ali nerede,Ali'yi niçin...
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
Ehli beyt ile ilgili işlerini takib etmek üzere Rasulullah tarafından tayin edilen ilk memur Hz.Ali R.A.dir. Dört halife devri ve Ashâbın ehli beytle ilgili tutumlarını islami devirde de devam etmiştir. ilk defa Şecerelerin tutulması ikinci Halife...
Peygamber Efendimiz Vefat Ederken Azrail
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada ölüm meleği Azrail İsmail adında bir melekle birlikte geldiler,Cebrail sordu:"Ya Resulallah ! Ölüm Meleği kapıda durup içeri girmek için,sizden izin istiyor ve diyor ki Âdemoğullarından...
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası ?Nakibül-Eşrâf Çavuşları !!!
Bilindiği üzere Hz.Peygamber Ehl'i Beyti'ni ümmetine emanet etmiştir. Bu düsturla hareket eden müslümanlar da, bu kutlu soyuna eşsiz bir şekilde saygı ve hürmet gösterdikleri gibi, bu aileye mensup olanları tek tek kayıt altına almışlardır.İslam...
HZ.Ali'Ye Sebeden ALLAH'a Sebetmiştir
Hz.Peygamber (s.a.v.)Şöyle Buyurmuştur: Her kim Ali'ye sebbederse (Küfür) ederse Bana sebbetmiş Küfür etmiş olur, Müminlerin Annesi;Ümmü seleme'den gelen sahih bir hadis'i şerifte şöyle buyurur; Men sebbe 'Aliyyen fe...
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
Allah rasulünün evlatlarının isimlerini zikretmek bile ümmeti muhammed'e şifadır  !!!  Alimler, veba (bulaşıcı hastalıklardan) korunmak için, ehl-i beyt ile tevessül ettiler: Hafız İbn-i Hacer el-Askalanî Rahimehullâh...
Veda Haccı İslam'ın ve İnsanlık Tarihinin Önemli Bir Belgesi' dir
Hz.Rasulullah (s.a.v) son Kâbe ziyaretin'de İslam ve insanlık Tarihinin önemli bir olayı gerçekleştirmiştir. Bu çok önemli olay, Gadir-i Hum'da yaptığı veda konuşmasıdır. Resulullah (s.a.v.) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi...
Seyidler ve Şerifler Kiyamete kadar Kur'an ile Birlikteler!!!
Mümin ve müslümanım diyenler ikisine'de saygı ve hürmet etmek zorunluğu vardır?Çünkü Allah'u Teâlâ'nın emri,resulullah'ın vasiyeti'dır... Allah'ın Rasulü' (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; "Şöphesiz ahirete...
Hz. Hasan'ın Şehadeti ve Ailesine Atılan İftira
12:25 (1 saat önce) Alıcı: ben  Allah Resul'ünün (S.A.V) torunu Hz. Hasan (R.A), zehirlenerek şehit edildiği gibi ve hanımına'da büyük iftira atılmıştır. Hz. Hasan'ı (R.A) kimin zehirlediğinin bilinmemesi için sürekli...
"Biz Seni Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik"
Allah'ın Arslanı Hazreti Ali Kimdir ?
Allah'in Galip Arslanı Ve Resulullah'in Kardeşim Dediği,İmam Ali Mürtezanın Faziletleri, Müminlerin Emiri Hz.Ali (k.v.) Hakkında Yüzlerce Ayet İnmiştir: İslam âlimleri, Tefsir, Hadis, Tarih Ve Siyer Kitaplarında Bunları İspatlı...
HZ. FATMA ANNEMİZ
Hz.Fatima Annemiz Vefat'ına Yakın bir gün, Allah'ın galip Arslanı Hz Ali R.A. Kerremallahu veche, Hz. Fatıma'nın yanına girer ve onu Hz. Hasan ile Hz.Hüseyin'i yıkarken görür, yıkadıktan sonrada saçlarını tarar elbiselerini...
HZ.Peygamber'in (S.A.V.) Ehli'i Beyti'ne Yapılan Duası
Ehli-beyti'ni Ümmetine emanet eden Hz.peygamber s. a. v.onlara çok defa dua etmiştir.Bir hadisinde Resulullah şöyle dua etmiştir."Allahım 'beni ve ehli-beyt'mi rahmetine al'ateşe bırakma. Hz.Ali rivayetinde: dört kişiye abasını...
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyaları "Nâkibü'Eşraf Çavuşları"
"Bilindiği üzere Hz.Peygamber Ehl'i Beyti'ni ümmetine emanet etmiştir.Bu düsturla hareket eden müslümanlar da ,bu kutlu soyuna eşsiz bir şekilde saygı ve hürmet gösterdikleri gibi ,bu aileye mensup olanları tek tek kayıt altına almışlardır....
Ehl_i Beyti Sevmenin Gereği ve Fazileti
Allahu Teâlâ'yı seven kimse, elbette O'nun sevdiklerini de sever. Önce Allah'ın Habibi Hz. Rasûlullah'ı (s.a.v) sever. Sonra ona ait olan, ondan sayılan, onunla anılan her şeyi sever. Sevmesi de gerekir. Bunların başında Ehl-i...
Kur'an'a göre Hadisleri İnkâr Küfürdür
Son zamanlarda Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerine ve Ehl-i beytine (soyuna) karşı amansız bir savaş açılmıştır.Hâlbuki Kur'an‘a göre Hadis,İslam Dininin iki temel kaynağından biridir.Onu inkâr, eden Kur'an-ı inkâr etmektir. İslam'ı...
Mümin Ve Müslümanların Bilmesi Gereken Önemli Olaylar
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA KUR'AN‘A GÖRE HADİSLERİ İNKÂR ETMEK KÜFÜRDÜR Son zamanlarda Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerine ve Ehl-i beytine (soyuna) karşı amansız bir savaş açılmıştır.Hâlbuki Kur'an‘a göre...

banner186

banner169