banner175
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Yazarın Makaleleri
Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçerisinde Ehli Beyti Seçmiştir.!!!
Allah Rasulünün Torunu Hz.Zeydın  Kur'an Meali ve Tefsirinde;  Şöyle buyurmuştur: Ehli Kıbleden Olan  Her Fırka  Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere karşı kendilerini...
Rasulullahın Torunu Hz.Zeyd-i Şehid Kur'an Meali ve Tefsirinde Şöyle buyurmuştur:
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!  Ehli Kıbleden Olan  Her Fırka  Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere...
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
Hz.Rasulullah'ın evlatlarından birine mürid olmanın faydaları, ve onlara buğzedenin zararları.... Resulullah'ın evladlarından birisine intisap ederek mürid olmak, Bütün meclislerde ve toplantılarda, cemâllerini gördüğünüzde Allahın...
Gadr-i Hum Hutbesi, ALLAH Rasulünün Vaysiyetidir !!!
Hz.Peygamber-i Ekrem'in (s.a.v) hicretin onuncu yılında, Zilhicce ayının on sekizinde Veda Haccından dönerken, Maide suresi'nin 67. ayetinin nazil olmasıyla, Gadir-i Hum denen yerde okuduğu hutbedir. 220 sünni Aliminin naklettiği bu hutbede,...
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARINA? SEYYİDLERE, NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR..
Allah Rasulünün torunlarına?  Seyyidlere nasıl  beyat etmek gerekir; Muhakkak ki, Hakk'ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır. Bir hadiste, 'Mürebbim olmasaydı, Rabb'ime ârif olmazdım.” Buyurulurken,...
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki  Muaviye bin Ebu Süfyan gerçekten vahiy kâtibi miydi ?  yoksa ona bu sıfat bilerek ya da bilmeyerek birileri tarafından mı yamanmıştır? Hayatı ve yaşantısı bir yana, yaptıklarıyla İslam ümmetini kutuplaştıran,...
Gönül Nedir Bilir misin,Gönül Hazreti Muhammed,Kokusu'da Ehli Beyt'tir
Merhametli ve Ehli Beyt Aşığı Ehli Sünnet Âlimlerimizin Hz.Ebû Tâlib Hakkında Görüşleri: Her biri altın değerinde'dir bazı rivâyetler,ve aşağıda'ki deliller Hz.Ebû Tâlib'in îmanı hususunda bizim için yeterli bir kaynaktır.Hiç...
Hz.Ali (k.v)'nın altın harflerle yazılan mübarek sözleri.!!!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Hz.Ali (K.V.) Şöyle  Buyurmuştur: Nefsin heva hevesine uymayı ve uzun emellere kapılmayı kınayarak şöyle buyuruyor; Ey insanlar sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu iki şeydir: Heva ve Heveslere uymak ve uzun...
Kur-Anı Kerimde Allah'u Teâlâ Ehli Beytin/Seyyidlerin Sevilmesini Farz Kılmıştır.!!!
Seyyidlerle ilgili ayetlerin başında,bütün müslümanların kabul ettikleri Ehl'i beyt mefhumuna dayanak olarak kullandığı AHZÂB SURESİ 33.ÜNCÜ Âyeti geliyor. Bu ayetin Hz.Ali, Hz.Fatima,Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A) için nazil...
Allah'ın Rasulüne inanmayan o' Seçkin Sahabe Nasıl Helak Olmuştur.!!!
Allah rasulü veda haccını tamamladıktan sonra gadir humda vasiyet niteliğinde yaptığı mübarek konuşmasından; Yanına gelen seçkin Sahabelerinden; Numan bin Haris Allah Rasulünün huzuruna gelerek şöyle bir sual soruyor? Ey Rasulullah Emrettin,Allah'ın...
Mahşer Gününde Liva-i Hamd Barağını kim Taşıyacak !!!
Müellİfin Adı: Muinuddin Muhammed Emin Hirevi,800-900 Hicri Yılları Arasında Yaşamıştır Kitabın Adı: Mearic'un-Nübüve Altinparmak Peygamberler Tarihi Hz.Rasulullah (s.a.v.) Tarikatlarla ilgili Şöyle buyurmuştur: Mahşer günü liva-i...
Ayasofya Hak Ettiği Değeri Buldu Sırada Kâbemiz Ve Ravza-i Mutahara Var
Ayasofyamıza vurulan boyunduruk kırıldı.Gönüllerin suskunluğu sona erdi: İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği,fethin sembolü olan Fatih Sultan Mehmet Han yadigarı Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz,...
Ebrehe’nin Komutanı Abdulmutalib’i Görünce Bayıldı !!!
Ebrehe tarihte adı geçen Yemen kralıdır.Ayrıca Kuranı Kerim'de Fil suresin'de adı geçiyor. Ebrehe Müslümanların hac ibadetini engellemek ve Kabe'yi yıkmak için mekke yakınlarına geldiğinde Rasulullah'ın dedesi Abdülmüttalib...
ZEMZEM KUYUSUNUN KEŞFİ VE KURBAN HÂDİSESİ:
Ebrehe'nin âkibetini görüp sevinen Andülmüttalib,yine bir gün kâbe avlusunda uyurken acayip bir rüya görür korku ile uyandı ve hemen kureyş kâhinlerine gidip rüyasını anlattı.Kâhinler,burüyana göre senin soyundan bir peygamber gelecek...
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
Vahiy Evine Saldıran Kureyşin terör timi,elleri kılıçlarının kabzasında, topluca vahiy evine saldırıp yatağında yatan peygamberin kanını dökecegi anı beklemekte idiler. Kapı aralığında peygamberin yattığı yeri gözetliyorlardı kabuklarına...
Ashap Arasında Hz Aliİ (K.V)'nın Üstünlüğü !!!
Ashap Arasında Hz Aliİ (K.V)'nın Üstünlüğü !!! Ebu Vail ve İbni Ömer'den Nakledilmiştir: Biz ne zaman Resulullah'ın ashabı'nı sayarsak,Ebu bekir,Ömer ve Osman derdik.Birisi ibn-i Ömer'e: "Ali nerede,Ali'yi niçin...
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
Ehli beyt ile ilgili işlerini takib etmek üzere Rasulullah tarafından tayin edilen ilk memur Hz.Ali R.A.dir. Dört halife devri ve Ashâbın ehli beytle ilgili tutumlarını islami devirde de devam etmiştir. ilk defa Şecerelerin tutulması ikinci Halife...
Peygamber Efendimiz Vefat Ederken Azrail
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada ölüm meleği Azrail İsmail adında bir melekle birlikte geldiler,Cebrail sordu:"Ya Resulallah ! Ölüm Meleği kapıda durup içeri girmek için,sizden izin istiyor ve diyor ki Âdemoğullarından...
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası ?Nakibül-Eşrâf Çavuşları !!!
Bilindiği üzere Hz.Peygamber Ehl'i Beyti'ni ümmetine emanet etmiştir. Bu düsturla hareket eden müslümanlar da, bu kutlu soyuna eşsiz bir şekilde saygı ve hürmet gösterdikleri gibi, bu aileye mensup olanları tek tek kayıt altına almışlardır.İslam...
HZ.Ali'Ye Sebeden ALLAH'a Sebetmiştir
Hz.Peygamber (s.a.v.)Şöyle Buyurmuştur: Her kim Ali'ye sebbederse (Küfür) ederse Bana sebbetmiş Küfür etmiş olur, Müminlerin Annesi;Ümmü seleme'den gelen sahih bir hadis'i şerifte şöyle buyurur; Men sebbe 'Aliyyen fe...
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
Allah rasulünün evlatlarının isimlerini zikretmek bile ümmeti muhammed'e şifadır  !!!  Alimler, veba (bulaşıcı hastalıklardan) korunmak için, ehl-i beyt ile tevessül ettiler: Hafız İbn-i Hacer el-Askalanî Rahimehullâh...
Veda Haccı İslam'ın ve İnsanlık Tarihinin Önemli Bir Belgesi' dir
Hz.Rasulullah (s.a.v) son Kâbe ziyaretin'de İslam ve insanlık Tarihinin önemli bir olayı gerçekleştirmiştir. Bu çok önemli olay, Gadir-i Hum'da yaptığı veda konuşmasıdır. Resulullah (s.a.v.) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi...
Seyidler ve Şerifler Kiyamete kadar Kur'an ile Birlikteler!!!
Mümin ve müslümanım diyenler ikisine'de saygı ve hürmet etmek zorunluğu vardır?Çünkü Allah'u Teâlâ'nın emri,resulullah'ın vasiyeti'dır... Allah'ın Rasulü' (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; "Şöphesiz ahirete...
Hz. Hasan'ın Şehadeti ve Ailesine Atılan İftira
12:25 (1 saat önce) Alıcı: ben  Allah Resul'ünün (S.A.V) torunu Hz. Hasan (R.A), zehirlenerek şehit edildiği gibi ve hanımına'da büyük iftira atılmıştır. Hz. Hasan'ı (R.A) kimin zehirlediğinin bilinmemesi için sürekli...

banner169