banner196
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Yazarın Makaleleri
"Ehl-i Beytim Aranızda Yok Olursa Dünyanın Sonu Gelir"
HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: EHL-İ BEYTIM ARANIZDA YOK OLURSA DÜNYANIN SONU GELİR.!!!! Değerli Müslüman Kardeşlerim bu Hadis-i Kudsiyi Okuyun Kendinize Gelininiz ? Vema Kânellahu Liyuazzib Ehum ve Ente Fiyhim. Enfal:33.Ayet-i Meâli:Rasulü...
HZ.Peygamberin Emriyle Tameli Atılan,Nakibü'l Eşraflık Kurumunun Taşra Eşkılatı
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki  Başta Abbasiler olarak diğer islam Devletlerinde olduğu gibi,Başşehir İstanbul'da bulunan Nakibü'l-Eşrâfın hemen hemen gerekli bütün meskun yerlerde vazifelerini görecek vekilleri (Kaymakamları) vardı."ve...
HZ.Rasulullah'ın Torunları "Seyyidler "Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan'a Kılıç Kuşatmışlar.!!! 
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki  Abbasi Devletinde Nakibül-Eşrafların Elçilik Görevleride vardı... Eğer elçi adayı peygamber soyunda Seyyid veya Şerif biri olursa,kendi dışındaki bütün elçi adayları'na tercih edilir. Çünkü,onun temiz...
Abbasi Devletinde Nakibler'in Elçilik Vazifelerinde Bulunmaları
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Eğer elçi adayı peygamber soyunda seyyid veya şerif biri olursa,kendi dışındaki bütün elçi adayları'na tercih edilir. Çünkü,onun temiz ırkı,gönderildiği hükümdara hürmet telkin edecektir.Halifelere büyük...
Hendek Gazvesinde Hz. İmam Ali'nin Kahramanlığı !!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Amr Bin Abdüvedd Meydana girip,er talep etti. Askeri İslam, onun şecaatini bilirlerdi, kimse meydana cüret etmeyip her biri sükut ettiler, başlarını aşağı saldılar. Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyurdu: "Kimse yok mudur...
Kur’ânî Açıdan Hz.Ebû Tâlib,e Atılan Büyük iftiralar.!!!!
Emevilerin Taraftarı Olan Satılmış Tarihçileri Ve Muhaddisler; Hz.Peygamberin Risaletini İlk Tastik Eden,  Başkoruyucusu  İslâm kahramanı Âmcası Hz.Ebu  Tâlibe İftira Konusunda O'Kadar İleri Gitmişlerdir ki, Hikâyeler...
Ebu Tâlib Kelime-i Şehadet Getirmeden Vefat Etmemiştır...
Hz.Abbas Ve Hz Ebubekir'den Rivayet Edilmiş: Ebu Tâlib Kelime-i Şehadet Getirmeden Vefat Etmemiştır... Ehl-i Sünnet Kaynaklarına Göre Hz.Ebû Tâlib Haşimi Hanedân'nın büyüklerindedır.. Abdülmuttalib'in nesli ve Ebû Tâlib'in...
Hz.Ebu Tâlib'in İmanından Şüphe Eden Bilmiş Cahiller Bu makaleyi İyi Okusunlar.!!!
Ehl-i Sünnet Kaynaklarına Göre Hz.Ebû Tâlib Haşimi Hanedân'nın büyüklerindedır.. Abdülmuttalib'in nesli ve Ebû Tâlib'in çocukları ve torunlarının tamamı, Ebû Tâlib'in îman ettiğini rivâyet etmişlerdir.Söz...
Muaviye'nin Oğlu Yezid' ın Müslümanlara Verdiği Zararlardan Biride Harre Vakasıdır
Emevi Halifesi Yezid'in Kerbela'da Peygamber (s.a.a)'in ailesini katletmesi özellikle Medine şehrinde büyük bir vicdani rahatsızlık doğurmuştu. Ayrıca Yezid'in fısk, fücur ve zulüm içinde yaşadığına dair gelen haberler...
Ebu Tâlip Kelime-i Şehadet Getirmeden Bu Dünyada Göç Etmemiş .!!!
HZ.ABBAS VE HZ. EBU BEKİR'DEN RİVAYET EDILMİŞ EBU TÂLİB KELİME-İ ŞAHADET GETİRMEDEN BU DÜNYADA GÖÇETMEMİŞ.!!! Ehl-i Sünnet Kaynaklarına Göre Hz.Ebû Tâlib Haşim Hanedân'nın büyüklerindedır.. Abdülmuttalib'in nesli...
Hz. Ali 'yi Anlamak Ve Kendi Dönemindeki Tefsir Çalışmalarına Bir Bakış
Süleym bin Kays-ı Hilâli'den rivayet edilmiştir: Hz.İmam Ali k.v.'ye arzettim ki: Ey Emirülmüminin ! Ben Kur'an tefsiri ve Resulullah'ın (s.a.v) rivayetleri hakkında Selman, Ebu Zerr ve Miktad'dan birçok şeyler...
HZ.EBU TALİBİN İMANI ÂLEMLERE SIĞAMAZ!!!!!!
Kendini bilmez bazı Vahabbi ve Selefi Zihiniyetli Sözde Alimler ve akademisyenler  hiç utanmadan ve sıkılmadan,basında, ve sosyal medyada  ısrarla ceddimiz Hz.Ebu Talibe dil uzatarak onun iman etmediğini kafir olarak öldüğünü balandıra,balandıra...
Ehl-i Beyt'in Açılımı Ne Zaman olacak .!!!
Devlet yetkililerine ve diyanet işleri başkanımıza sesleniyorum ehli beytin açılımı nezaman olacak, Bizde Kaybolan Haklarımızı Geri İstiyoruz Ehli beyt meselesi çok önemlidir, müslümanım diyen herkesin sorunudur. Ehl-i beyt konusu ülkemizin...
Rasulullah'ın Varisleri Alim ve Ulema Kardeşlerim Gerçekleri Anlatmanın Zamanı Gelmedi mi? İmanınız Tehlikededır.!!!!
Hz.Peygamberin (s.a.v.)'mın vekilleri alimler,ulemalar,imamlar  hocalar,vaizler ve ilahiyatçı kardeşlerim kendinize çekidüzen verin ellinizi vicdanınıza koyun,seyyid ve şeriflerin haklarını inkâr etmeyin mahşerin o'korkunç gününde...
Cesedi Yakılarak Külleri Fırat Nehrine Savurulan Resulullahın Torunu.!!!
Zalim Emeviler Tarafindan Kufede Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen,kırkgün hurma ağacından çıplak olarak asılı kaldıktan sonra cesedi yakılarak fırat nehrine savurulan  Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin'in...
İLK ÜÇ HALİFEYE DİL UZATMADIĞI İÇIN KUFEDE EMEVİLERIN KIYIMINA TERKEDİLEN RESULULLAHIN TORUNU HZ.ZEYDİ ŞEHİDİN HAYATI:!!!
Zalim Emeviler Tarafindan Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin'in doğum tarihi Hicri 694 veya 698 olarak geçmektedir. Medine'de doğmuştur. Annesinin ismi Ceyda'dır.Doğduğu...
NAMAZDA EHL-İ BEYTE SALAVAT GETİRMEYENIN NAMAZI BATILDIR.!!!
"Üstünlük takva iledir" hükmü Hucûrat Suresi, 13. ayet-i kerimenin bir bölümüdür. "Şüphesiz Allah'ın katında en üstün olanınız, en takvâ olanınızdır" buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime, Allah katından seçilmiş ve sevilmiş olan...
ALLAH'U TEÂLÂNIN BÜYÜK AZAMETİ KARŞISINDA EHL-İ BEYTIN İSİMLERİNİ ZİKREDEREK TUFANDA KURTULAN NUH PEYGAMBER.!!!
Nuh Peygamberin Gemisinde Ehl-i Beytın isimleri tespit edildi... Hz.Muhammed, Hz.Ali,Hz.Fatima, Hz.Hasan,Hz.Hüseyin  İsimleri geminin muhtelif yerlerine  yazılmıştır... Nuh Peygamber gemisini yaptıktan sonra büyük tufan kopuyor tufanda...
Hz.Zeynelabidin Büyük Dedesi Ebu Talib'in İmanı İçin Şöyle Buyurmuştur.!!!
Hz. Zeynel Abidin'e Hz.Ebu Talib'in imanı Hakkında;Soru Sorulduğu Zaman? Şöyle Buyurmuştur: Allah,u Teâlâ Peygamber'ine emretti ki; Müslümanlar kâfir olan eşleriyle evliliklerine son versinler.Fatıma binti Esed Müslümandı ve...
SAHTE SEYYİDLIK ÖNLENMELİ İSLAMİYETE ZARAR VERİYOR...
Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneğinin Genel Başkanı Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki,sahte seyyidliğin İslamiyete büyük zarar verdiğini,bu nedenle önlenmesi gerektiğini söyledi... Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma...
GERÇEKTEN SEVGİNİZDE SAMİMİ MİSİNİZ?
Bir Aydan Beri Sosyal Medyada ve You Tube'de Peygamber efendimize küfürlü hakaret eden'Yakup DENİZ”isimli Melunu Takip Ederken?Acaba ülkemizde'de bizim dernek mensupları gibi,duyarlı Sivil Toplum Kuruluşlarıda bu münafıka bir tepki...
Seyyidlere Biat Etmenin Sevabı Ve Faziletlerini Biliyormusunuz !!!
Seyyidlere nasıl mürid olunur ve beyat etmek gerekir, Muhakkak-ki,Hakk'ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır.Bir hadisi şerifte,mürebbim olmasaydı,rabbime ârif olamazdım buyrulmuştur. Demek-ki bir azize teslim...
Peygamber Efendimizi Sevmeyenleri ve Onların Aleyhinde Konuşanlar Kimler Olduklarını Biliyor musunuz
Müslüman olduğunu iddia ederek Basında,sosyal medyada Gazetelerde,Yutup Kanallarında Emevilerin propagandasını yaparak Yezitti savunan, Hz.Hasan,Hz.hüseyin haksızdır diyenler var ya ! bakın? Allahu teâlânın sevgili habibi onlar için ne demiştır.!!! ...
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyor
Böyle kimseler,hac için yola çıkan fakat hacıların emirine uymayıp, bir şaşkının sözüyle yol daha yakın olur diye Hindistan'a, oradan Habeş'e, oradan Yemen'e ve nasip olursa oradan da Beytullah'a varacak olan kimseye benzerler....

banner186

banner189

banner169