banner196
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Yazarın Makaleleri
Ebu Tâlip Kelime-i Şehadet Getirmeden Bu Dünyada Göç Etmemiş .!!!
HZ.ABBAS VE HZ. EBU BEKİR'DEN RİVAYET EDILMİŞ EBU TÂLİB KELİME-İ ŞAHADET GETİRMEDEN BU DÜNYADA GÖÇETMEMİŞ.!!! Ehl-i Sünnet Kaynaklarına Göre Hz.Ebû Tâlib Haşim Hanedân'nın büyüklerindedır.. Abdülmuttalib'in nesli...
Hz. Ali 'yi Anlamak Ve Kendi Dönemindeki Tefsir Çalışmalarına Bir Bakış
Süleym bin Kays-ı Hilâli'den rivayet edilmiştir: Hz.İmam Ali k.v.'ye arzettim ki: Ey Emirülmüminin ! Ben Kur'an tefsiri ve Resulullah'ın (s.a.v) rivayetleri hakkında Selman, Ebu Zerr ve Miktad'dan birçok şeyler...
HZ.EBU TALİBİN İMANI ÂLEMLERE SIĞAMAZ!!!!!!
Kendini bilmez bazı Vahabbi ve Selefi Zihiniyetli Sözde Alimler ve akademisyenler  hiç utanmadan ve sıkılmadan,basında, ve sosyal medyada  ısrarla ceddimiz Hz.Ebu Talibe dil uzatarak onun iman etmediğini kafir olarak öldüğünü balandıra,balandıra...
Ehl-i Beyt'in Açılımı Ne Zaman olacak .!!!
Devlet yetkililerine ve diyanet işleri başkanımıza sesleniyorum ehli beytin açılımı nezaman olacak, Bizde Kaybolan Haklarımızı Geri İstiyoruz Ehli beyt meselesi çok önemlidir, müslümanım diyen herkesin sorunudur. Ehl-i beyt konusu ülkemizin...
Rasulullah'ın Varisleri Alim ve Ulema Kardeşlerim Gerçekleri Anlatmanın Zamanı Gelmedi mi? İmanınız Tehlikededır.!!!!
Hz.Peygamberin (s.a.v.)'mın vekilleri alimler,ulemalar,imamlar  hocalar,vaizler ve ilahiyatçı kardeşlerim kendinize çekidüzen verin ellinizi vicdanınıza koyun,seyyid ve şeriflerin haklarını inkâr etmeyin mahşerin o'korkunç gününde...
Cesedi Yakılarak Külleri Fırat Nehrine Savurulan Resulullahın Torunu.!!!
Zalim Emeviler Tarafindan Kufede Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen,kırkgün hurma ağacından çıplak olarak asılı kaldıktan sonra cesedi yakılarak fırat nehrine savurulan  Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin'in...
İLK ÜÇ HALİFEYE DİL UZATMADIĞI İÇIN KUFEDE EMEVİLERIN KIYIMINA TERKEDİLEN RESULULLAHIN TORUNU HZ.ZEYDİ ŞEHİDİN HAYATI:!!!
Zalim Emeviler Tarafindan Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin'in doğum tarihi Hicri 694 veya 698 olarak geçmektedir. Medine'de doğmuştur. Annesinin ismi Ceyda'dır.Doğduğu...
NAMAZDA EHL-İ BEYTE SALAVAT GETİRMEYENIN NAMAZI BATILDIR.!!!
"Üstünlük takva iledir" hükmü Hucûrat Suresi, 13. ayet-i kerimenin bir bölümüdür. "Şüphesiz Allah'ın katında en üstün olanınız, en takvâ olanınızdır" buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime, Allah katından seçilmiş ve sevilmiş olan...
ALLAH'U TEÂLÂNIN BÜYÜK AZAMETİ KARŞISINDA EHL-İ BEYTIN İSİMLERİNİ ZİKREDEREK TUFANDA KURTULAN NUH PEYGAMBER.!!!
Nuh Peygamberin Gemisinde Ehl-i Beytın isimleri tespit edildi... Hz.Muhammed, Hz.Ali,Hz.Fatima, Hz.Hasan,Hz.Hüseyin  İsimleri geminin muhtelif yerlerine  yazılmıştır... Nuh Peygamber gemisini yaptıktan sonra büyük tufan kopuyor tufanda...
Hz.Zeynelabidin Büyük Dedesi Ebu Talib'in İmanı İçin Şöyle Buyurmuştur.!!!
Hz. Zeynel Abidin'e Hz.Ebu Talib'in imanı Hakkında;Soru Sorulduğu Zaman? Şöyle Buyurmuştur: Allah,u Teâlâ Peygamber'ine emretti ki; Müslümanlar kâfir olan eşleriyle evliliklerine son versinler.Fatıma binti Esed Müslümandı ve...
SAHTE SEYYİDLIK ÖNLENMELİ İSLAMİYETE ZARAR VERİYOR...
Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneğinin Genel Başkanı Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki,sahte seyyidliğin İslamiyete büyük zarar verdiğini,bu nedenle önlenmesi gerektiğini söyledi... Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma...
GERÇEKTEN SEVGİNİZDE SAMİMİ MİSİNİZ?
Bir Aydan Beri Sosyal Medyada ve You Tube'de Peygamber efendimize küfürlü hakaret eden'Yakup DENİZ”isimli Melunu Takip Ederken?Acaba ülkemizde'de bizim dernek mensupları gibi,duyarlı Sivil Toplum Kuruluşlarıda bu münafıka bir tepki...
Seyyidlere Biat Etmenin Sevabı Ve Faziletlerini Biliyormusunuz !!!
Seyyidlere nasıl mürid olunur ve beyat etmek gerekir, Muhakkak-ki,Hakk'ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır.Bir hadisi şerifte,mürebbim olmasaydı,rabbime ârif olamazdım buyrulmuştur. Demek-ki bir azize teslim...
Peygamber Efendimizi Sevmeyenleri ve Onların Aleyhinde Konuşanlar Kimler Olduklarını Biliyor musunuz
Müslüman olduğunu iddia ederek Basında,sosyal medyada Gazetelerde,Yutup Kanallarında Emevilerin propagandasını yaparak Yezitti savunan, Hz.Hasan,Hz.hüseyin haksızdır diyenler var ya ! bakın? Allahu teâlânın sevgili habibi onlar için ne demiştır.!!! ...
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyor
Böyle kimseler,hac için yola çıkan fakat hacıların emirine uymayıp, bir şaşkının sözüyle yol daha yakın olur diye Hindistan'a, oradan Habeş'e, oradan Yemen'e ve nasip olursa oradan da Beytullah'a varacak olan kimseye benzerler....
Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Kimdir !
Seyyid Şeyh Hasan Zerraki doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyabakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki ailesine verilen tastikli Neseb şeceresinde...
Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçerisinde Ehli Beyti Seçmiştir.!!!
Allah Rasulünün Torunu Hz.Zeydın  Kur'an Meali ve Tefsirinde;  Şöyle buyurmuştur: Ehli Kıbleden Olan  Her Fırka  Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere karşı kendilerini...
Rasulullahın Torunu Hz.Zeyd-i Şehid Kur'an Meali ve Tefsirinde Şöyle buyurmuştur:
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!  Ehli Kıbleden Olan  Her Fırka  Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere...
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
Hz.Rasulullah'ın evlatlarından birine mürid olmanın faydaları, ve onlara buğzedenin zararları.... Resulullah'ın evladlarından birisine intisap ederek mürid olmak, Bütün meclislerde ve toplantılarda, cemâllerini gördüğünüzde Allahın...
Gadr-i Hum Hutbesi, ALLAH Rasulünün Vaysiyetidir !!!
Hz.Peygamber-i Ekrem'in (s.a.v) hicretin onuncu yılında, Zilhicce ayının on sekizinde Veda Haccından dönerken, Maide suresi'nin 67. ayetinin nazil olmasıyla, Gadir-i Hum denen yerde okuduğu hutbedir. 220 sünni Aliminin naklettiği bu hutbede,...
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARINA? SEYYİDLERE, NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR..
Allah Rasulünün torunlarına?  Seyyidlere nasıl  beyat etmek gerekir; Muhakkak ki, Hakk'ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır. Bir hadiste, 'Mürebbim olmasaydı, Rabb'ime ârif olmazdım.” Buyurulurken,...
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki  Muaviye bin Ebu Süfyan gerçekten vahiy kâtibi miydi ?  yoksa ona bu sıfat bilerek ya da bilmeyerek birileri tarafından mı yamanmıştır? Hayatı ve yaşantısı bir yana, yaptıklarıyla İslam ümmetini kutuplaştıran,...
Gönül Nedir Bilir misin,Gönül Hazreti Muhammed,Kokusu'da Ehli Beyt'tir
Merhametli ve Ehli Beyt Aşığı Ehli Sünnet Âlimlerimizin Hz.Ebû Tâlib Hakkında Görüşleri: Her biri altın değerinde'dir bazı rivâyetler,ve aşağıda'ki deliller Hz.Ebû Tâlib'in îmanı hususunda bizim için yeterli bir kaynaktır.Hiç...
Hz.Ali (k.v)'nın altın harflerle yazılan mübarek sözleri.!!!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Hz.Ali (K.V.) Şöyle  Buyurmuştur: Nefsin heva hevesine uymayı ve uzun emellere kapılmayı kınayarak şöyle buyuruyor; Ey insanlar sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu iki şeydir: Heva ve Heveslere uymak ve uzun...

banner186

banner189

banner169