Sağlık Taraması Ve Yardım Yapıldı

Program kapsamında ihtiyaç sahibi Uygur, Özbek, Türkmen ve Tacik kökenli 100 aileye Doktor Yavuzhan Baş denetiminde kan tahlilinin yanında akciğer film çekimi, kulak-burun-boğaz taraması ve işitme testi yapıldı. Yapılan sağlık taraması esnasında kılık-kıyafet, battaniye ve bot gibi temel ihtiyaç malzemeleri de takdim edildi.
KATEAD başkanı Faruk Aksel ve Yesi Derneği başkanı Güven Hızarcı yapılan çalışma ile ilgili olarak şu değerlendirme de bulundu: "Zeytinburnu ve İstanbul genelinde Türkistan kökenli misafirlere dönük yaptığımız insani yardımların amacı kamuoyunda genel bir duyarlılık oluşturmaktır. Bizler yaptığımız çalışmalarla bu trajedinin de tarafı olarak imkânlar nispetinde mağdurlara destek olmaya çalışıyoruz.

Bir Elin Verdiğini, Diğer El Görmemeli

Bizler tarihi köklerimizden gelen adab ve usulün hamasi muhacir-ensar muhabbetlerine feda edilmesinden son derece rahatsızlık duymaktayız. İçi boşaltılan kavramlar bizim son kalelerimiz olup, buralarda oluşan gedikler milletimizin ruh kökünde ki karşılıksız ve hesapsız iş yapma hasletini de köreltmektedir. Elbette ki hayrın teşviki anlamında yapılan işin insanlar tarafından bilinmesi makul bir izahattır. Ancak bir elin verdiğinden diğer elin duymayacağı bir haslet geliştirmek gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük değerdir. Yerel yönetimlerin ve de sivil toplum kuruluşlarının bu noktada ciddi anlam kaymaları yaşadığını ve ıslahı noktasında da çok gayretkeş davranmadıklarını görmekteyiz. Umarız yaptığımız bu faaliyetler kamuoyunda bu anlamın yeniden inşasında bir nebze katkı sağlar."