Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Çapa Bilim Koleji Kurucusu Maksut Konyar TEOG sınavıyla ilgili olarak;

“Öncelikle sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. TEOG zümresi öğretmenleriyle sınav sonrası soruları değerlendirdiğimizde ilk gün gerçekleştirilen Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının MEB kazanımlarına göre hazırlandığını, soruların genel olarak öğrenci seviyesine uygun olduğunu, düzenli ve sistemli çalışan tüm öğrencilerin sınavda başarı elde edebileceğini gördük.

Ders bazında değerlendirecek olursak, Türkçe soruları ilk dönemki sınava göre daha açık, anlaşılır ve öğrenci seviyesine uygun seçilmişti. 14 sorunun (cümlede anlam, sözcükte anlam, paragrafta anlam) okuduğunu anlama ve sözcük bilgisinden seçilmesini öğrencilerin Türkçe’ye hakim olmaları açısından olumlu buluyoruz. Bunun dışında kalan 6 soru da dilbilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kurallarından kazanımlara uygun olarak sorulmuştur. Öğrencilerimiz Türkçe sorularında herhangi kafa karıştırıcı, çeldirici ve anlamakta güçlük çekecek bir soruyla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.

Matematik soruları da kazanımlara uygun olarak, açık ve net bir şekilde sorulmuş, yıl boyunca üzerinde durduğumuz konulardan seçilmiş, herhangi bir sürprize mahal vermemiştir. Genelde öğrencilerin işlem becerileri ölçülmeye çalışılmış, geometri bilgisi de test edilmiştir. Ağırlıklı olarak ikinci dönem konularından sorular seçilmişse de ilk dönem konularına da yer verilmiştir. Matematik soruları içinde genel anlamda öğrencilerin zorlanabileceği 3-4 soru yer almaktadır. Bu sorular eleyici nitelikte olup sıralamanın belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına gelince bu derste de soruların kazanımlara uygun olarak seçildiğini görüyoruz. Sorular genel olarak okuduğunu anlama, ayet-hadis yorumlayabilme ve dini kavramlar bilgisi olarak karşımıza çıkmıştır. Sorularda dini kavramları bilmenin yeterli olmadığı, aynı zamanda bu kavramları günümüz yaşantısıyla yorumlayabilmenin de önemli olduğu görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında en fazla üzerinde durulan konu Peygamberimizin özellikleri ve güzel ahlakı olmuş, en çok bu konu üzerinden soru sorulmuştur.” şeklinde görüşlerini ifade etti.

Editör: TE Bilisim