Bir tarafta kan ve gözyaşı döken hanımlar, bir tarafta maddi sıkıntı ve açlık içerisindeki hanımlar, bir tarafta şehit evladının mezarı başında ağlayan anneler, bir tarafta eşlerinin dayağından yüzü gözü tanınmayacak hale gelmiş hanımlar, bir tarafta her türlü malın en güzel şekilde pazarlanıp ilgi çekmesi için kullanılan, alet edilen hanımlar. Bu şartlar altında, senede sadece bir gün kadınlar hatırlanıyor ve ’Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun’ deniliyorsa, burada bir samimiyetsizlik akıllara geliyor .

İstanbul Times Haber Merkezi / Müzeyyen Kurt


İnancımıza ve kültürümüze göre kadın baştacıdır.Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in  Hadisi Şeriflerinden de anlayacağımız üzere "Cennet Anaların Ayağı Altındadır" sözü Yüce Dinimiz İslam'ın kadına verdiği değeri gözler önüne sermek açısından kılavuz niteliğindedir. 

Hemen yanı başımızda yaşanan savaşlar nedeniyle kadınların mağduriyeti her gün televizyon kanallarıyla evlerimize ulaşmaktadır. Ancak güçlünün hakim olduğu dünyada akan gözyaşının durmasını bir yana bırakın, zulüm her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu yaşanan mağduriyetlerin temelini adaletten uzak dünya sistemi oluşturmaktadır.

Erbakan Vakfımızın temel ilkelerinden biri olan "Önce Ahlak ve Maneviyat" umdesi açısından da kadının üzerine düşen görev değerlendirildiğinde, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ki önemi de hiç kuşkusuz göz ardı edilemez. Modern dünyanın dayatmaları sonucu çağdaşlık adına kadının getirildiği durum açısından bakıldığında ise maalesef durum çok daha içler acısıdır. Her şeyden önce bu kötü gidişe dur demek için kadınlara büyük görevler düşmektedir. Yaradılış gayemizin dünya hayatı ile sınırlı olmadığı düşüncesi ile hareket eden bilinçli bir aile ve bilinçli bir toplumun oluşturulmasındaki en büyük görev kuşkusuz kadınlarımıza aittir.

Biz de Erbakan Vakfı Hanım Komisyonları olarak kadınlarımızın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmakla birlikte Hakkın ve Hakikatin hakim olduğu yeni bir dünyanın kurulması için gayret gösteriyor ve bu uğurda elimizden gelen fedakarlığı gösteriyoruz.

Unutmayalım ki, bugün kadın yaşadığı olumsuz hadiselerden dolayı gözyaşı döküyorsa, bunun vebali bizlerin üzerinedir. Bir kadın modern dünyanın dayatmaları nedeniyle zorluklar içerisindeyse bu vebal bizlerin üzerindedir. Hep birlikte bu kötü gidişe dur demek için çok daha fazla çalışmalıyız. Eğer kadınlarımızın sorunlarını çözersek, dünyanın çok daha güzel bir hale geldiğine hepimiz şahitlik edeceğiz.

Erbakan Vakfı Hanım Komisyonları olarak tüm hanım kardeşlerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesi ile Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeni Bir Dünya ideali için hep birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)