Rüzgar Çetin, tanınmış bir yönetmenin oğlu olmasının dışında kamuoyunu ilgilendiren tek yönü isminin trafik canavarları ile özdeşleşmiş olmasıdır.

Çarpma anını videoda izledim.
Daha önceki trafik suçları,
Şerit değiştirme,makas,
Aşırı hız,
96 primol Alkol, (Medyada ki haberlere göre)
Olay ve sanığın müsaitliğine göre uyuşturucu kullanmış olabileceği de değerlendirilmelidir.
Olayın başında şüphelinin adli raporu alınırken yapılan testler, her uyuşturucu çeşidini tespit edemeyebilir. (LSD vs) 
TCK’nın 85/2.maddesine göre bir kişi ölmüş ve en az bir kişi yaralanmış ise mahkeme sanığa 2 yıldan 15 yıla kadar bir ceza verecek.
Olayda bilinçli taksir söz konusu olduğundan, bu şekilde saptanacak cezaya ise üçte birden yarısına kadar belirlenecek bir oranda artırılması gerekir.
Mahkeme heyeti yukarıdaki maddeleri alt sınırlardan tatbik ederek ,(Belki de hakimin takdiri indirimi 62. maddeyi uygulayarak )oy çokluğuyla altı sene 3 ay ceza ve sanığın tahliyesine karar vermiş.

Ayrıca Rüzgar Çetin 671 sayılı KHK’nın koşullu salıverilme 1/2 indiriminden ve iki yıllık denetimli serbestlikten faydalanacağı düşündüğümüzde tutuklu kaldığı sure ve temyiz aşaması da dikkate alınarak , mahkeme ceza verirken de tahliyesini de hedeflemiş görünüyor.

Maktül şehit polis hayatta yok ki, hakkını arasın.

Yaralı mağdur polis ve maktülün eşi ile ailesi ortak karar ile şikayetinden vazgeçmiş.
Maktülün eşi para almadık,sigorta ne verecekse o,sanık özür diledi vs diyor.Bu sözlerin işin içinde olanlar için pek kıymeti yok.
Çünkü pekala sigortadan da ayrıca maddi tazminat almak için tarafların sakladığı gizli anlaşma olabilir.

Şikayetten vazgeçme her ne kadar mahkeme üzerinde olumlu kanaat oluştursa da, olayın kamu davası niteliğinde olması ve toplumu ilgilendirmektedir.
Olayın ülkemizde çokça bulunan trafik teröristlerine emsal teşkil etmesi tehlikesi söz konusudur.

Savcılık sanık Rüzgar’ın tekrar tutuklanması için itirazda bulunmuş 
,ayrıca savcılığın kanun yoluna başvurup cezayı artırılmasına çalışacağını umuyorum.

5237 sayılı TCK’nun “Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasındaki, “Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur” biçimindeki hüküm ile , işlenen fiil ile hükmolunan ceza ve güvenlik tedbirleri arasında “orantı” bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

Hâkimin temel cezayı belirlerken dayandığı gerekçenin, TCK’nun 61/1. maddesine uygun olarak, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saike göre karar verilmelidir.

Olayımız da Rüzgar Çetin’in şerit ihlali ,makas yapması, aşırı hızı, alkolü,hadisenin toplumu ilgilendiren yönü olduğundan 
TCK nın 3/1 ve 61/ 1 maddelerine göre olayın ağırlığıyla orantılı ceza verilmiş olsaydı, mahkeme kararı ve Rüzgar Çetin’in tahliyesi toplum vicdanını bu kadar huzursuz etmezdi.

İstabul Times / Musa BAYKAL