banner175

Saadet'li Gençler Gündemi Değerlendirdi...

Bugün, gençliğin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile gündeme dair konulardaki görüşlerimizi ifade etmek ve saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla huzurlarınızdayız.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30
Saadet'li Gençler Gündemi Değerlendirdi...
banner171

En başta ifade etmeliyiz ki, bugün ne yazık ki tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bu zihniyet, gençliğin ekonomik ve sosyal buhranlarının müsebbibidir. Oysa gençlik, tüm milletlerin en kıymetli hazinesidir. Bu yüzdendir ki tarih boyunca nice fikir adamlarının, devlet idarecilerinin hep bir gençlik tasavvuru olmuştur. Tarihin seyri de gençliğin bu önemini ortaya koymaktadır. Tarihteki önemli hadiselerin itici gücü, sadece bedenen değil aynı zamanda fikren de hep gençler olmuştur.

Biz, Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak, yeni dönem çalışmalarımızda konseptimiz, Tarihi Yeniden Yaz sloganı üzerine olacaktır. Tarihimiz, gençliğin en müstesna örnekleri ile doludur. Ve gelecek, bugün ilerleme arzusunda olan milletlerin gençliğe yönelik çalışmaları üzerine kuruludur.

Başta da ifade ettiğimiz gibi bugün, tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bugün, gençliğin inanç sorunu ciddi boyutlardadır. Gençliğin ahlak sorunu, umut sorunu, eğitim sorunu, bilim ve teknoloji sorunu, istihdam sorunu yine çok ciddi boyutlardadır.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin işsizlik sorunu bulunmaktadır.
Bugün gençlerimizin (19-35 yaş Arası) 4,5 Milyonu işsiz durumdadır. Bu gençlerimizin 1 milyonu üniversite mezunudur ve işsiz gençlerin 1,5 Milyonu sadece İstanbulumuzda bulunmaktadır. İstihdam edilen gençlerimizin %60’ı asgari ücret veya biraz üstünde bir maaşla çalışmaktadır. Ama her şekilde bu gençlerimiz açlık sınırının altında 10 saat çalışmaya zorlanmaktadır. Toplam işsiz sayısı ise 10 Milyonu aşmış durumdadır. Bu durum işgücüne katılmayan 15 yaş altı gençlerin de olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermektedir.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin inanç sorunu bulunmaktadır.
Bugün, makyavelist-menfaatçi iktidar, siyasal İslam maskesi ile yalan, talan, torpil, rüşvet ve iltiması 18 yıllık iktidarı döneminde normalleştirmiştir. Gerek bu iktidarın içi boş eğitim sistemi yüzünden gerek yaşamadıkları İslam’ı dillerinden düşürmedikleri için, gençlik, İslami değerlere ne yazık ki mesafeli yaklaşmaktadır.

Bugün iktidar, dindar bir nesil yetiştireceğiz derken ne yazık ki dini dar bir nesil ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

Bugün iktidarın İslami söylemlerinden sonra yaptığı icraatlar birbiriyle örtüşmemektedir. Bu da gençliğin ne yazık ki İslam hakkında yanlış düşüncelere kapılmasına sebep olmuş ve din karşıtı oluşumların içine sürüklemiştir.

Bakınız, Son 10 yılda kendini muhafazakâr kabul eden gençlerin oranı %28den %15lere kadar gerilemiştir.
Her y
ıl deist, ateist veya agnostik olduğunu iddia eden genç sayısı ne yazık ki artmaktadır. Son yapılan araştırma verilerine göre, İmam Hatiplerden mezun gençler arasında ateizm, İlahiyat Fakültesi mezunlarda agnostik ve deist sayısı günden güne artmaktadır.

Bu veriler gerek eğitim sisteminin gerekse de iktidarın icraatlarının doğal bir sonucudur.
Biz Saadet Partisi Gen
çliği olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Ve bu durumdan razı değiliz.

İşte bu yüzden Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak tarihi yeniden yazacağız ve gençliği yine inancın bayrağını burçlara taşıyan bir gençlik olarak tarihteki o şanlı yerine ulaştıracağız. Gençliği inancı ile barıştıracağız.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin umut sorunu bulunmaktadır.
Geleceğe dair umudu olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Umursamaz, gününü yaşayıp         -yarın olsun düşünürüz anlayışında bir nesil duruyor karşımızda, maalesef.

Umudunu kaybeden genç kardeşim sana sesleniyorum!

Korkma! Bu milletin istiklali için korkmayacak, umudunu yitirmeyeceksin. Dün nasıl emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin üstesinden geldiysek bugün de aynısını yapacağız. Fabrikalarımızı açacak, madenlerimizi millileştirecek ve tam bağımsız Türkiyeyi inşa edeceğiz.

Ahlak ve Maneviyatın gerekliliğini anlatacak, dinimizce yasaklanmış her türlü kötülüğün gençler arasında yayılmasının önüne geçeceğiz. Ahlak ve maneviyat üzere attığımız her adım bir gencimizi alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtarmaya vesile olacaktır. Ne yazık ki bugün gençler arasında en yaygın kötülüklerin başında bu bağımlıklar geliyor. Gençleri bu alışkanlıklara iten temel sebepler arasında aile içi şiddet ve işsizliğin getirmiş olduğu psikolojik rahatsızlıklar bulunmaktadır.

Dindar nesil yetiştireceğiz diye çıkılan yolda, uyuşturucu kullanma yaşı 15lere inmiş durumda. Yapılan araştırmalarda gençler arasında; Sigara kullanımı %58, en az bir kez alkol kullanımı %35-45, Esrar kullanımı %4 olduğu görülmektedir. Bu oranların bu şekilde olmasının temelinde aile kurumunun içinin boşaltılmış olması yatmaktadır. Ailedeki bu sorunlar gençleri sokağa itmektedir. Bizlerin sahaya inmesinin en önemli sebebi bu genç kardeşlerimizdir. Onların elinden tutup geleceklerine umut ışığı olmaktır. Bizler Milli Görüş’ün motor gücü olan gençleri olarak 10 yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, sahadan ayrılmıyoruz. Ve sabrediyoruz. İnanıyoruz ki sabrın sonu selamettir. 

İnancımızın gereğidir, kimsenin putlarına sövmeyeceğiz. İnancımızın gereğidir, o putları yıkacağız.
 

Abuzer Taşkent
Gen
çlik Kolları İstanbul İl Başkanı

Bugün, gençliğin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile gündeme dair konulardaki görüşlerimizi ifade etmek ve saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla huzurlarınızdayız.

En başta ifade etmeliyiz ki, bugün ne yazık ki tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bu zihniyet, gençliğin ekonomik ve sosyal buhranlarının müsebbibidir. Oysa gençlik, tüm milletlerin en kıymetli hazinesidir. Bu yüzdendir ki tarih boyunca nice fikir adamlarının, devlet idarecilerinin hep bir gençlik tasavvuru olmuştur. Tarihin seyri de gençliğin bu önemini ortaya koymaktadır. Tarihteki önemli hadiselerin itici gücü, sadece bedenen değil aynı zamanda fikren de hep gençler olmuştur.

Biz, Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak, yeni dönem çalışmalarımızda konseptimiz, Tarihi Yeniden Yaz sloganı üzerine olacaktır. Tarihimiz, gençliğin en müstesna örnekleri ile doludur. Ve gelecek, bugün ilerleme arzusunda olan milletlerin gençliğe yönelik çalışmaları üzerine kuruludur.

Başta da ifade ettiğimiz gibi bugün, tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bugün, gençliğin inanç sorunu ciddi boyutlardadır. Gençliğin ahlak sorunu, umut sorunu, eğitim sorunu, bilim ve teknoloji sorunu, istihdam sorunu yine çok ciddi boyutlardadır.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin işsizlik sorunu bulunmaktadır.
Bugün gençlerimizin (19-35 yaş Arası) 4,5 Milyonu işsiz durumdadır. Bu gençlerimizin 1 milyonu üniversite mezunudur ve işsiz gençlerin 1,5 Milyonu sadece İstanbulumuzda bulunmaktadır. İstihdam edilen gençlerimizin %60’ı asgari ücret veya biraz üstünde bir maaşla çalışmaktadır. Ama her şekilde bu gençlerimiz açlık sınırının altında 10 saat çalışmaya zorlanmaktadır. Toplam işsiz sayısı ise 10 Milyonu aşmış durumdadır. Bu durum işgücüne katılmayan 15 yaş altı gençlerin de olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermektedir.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin inanç sorunu bulunmaktadır.
Bugün, makyavelist-menfaatçi iktidar, siyasal İslam maskesi ile yalan, talan, torpil, rüşvet ve iltiması 18 yıllık iktidarı döneminde normalleştirmiştir. Gerek bu iktidarın içi boş eğitim sistemi yüzünden gerek yaşamadıkları İslam’ı dillerinden düşürmedikleri için, gençlik, İslami değerlere ne yazık ki mesafeli yaklaşmaktadır.

Bugün iktidar, dindar bir nesil yetiştireceğiz derken ne yazık ki dini dar bir nesil ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

Bugün iktidarın İslami söylemlerinden sonra yaptığı icraatlar birbiriyle örtüşmemektedir. Bu da gençliğin ne yazık ki İslam hakkında yanlış düşüncelere kapılmasına sebep olmuş ve din karşıtı oluşumların içine sürüklemiştir.

Bakınız, Son 10 yılda kendini muhafazakâr kabul eden gençlerin oranı %28den %15lere kadar gerilemiştir.
Her y
ıl deist, ateist veya agnostik olduğunu iddia eden genç sayısı ne yazık ki artmaktadır. Son yapılan araştırma verilerine göre, İmam Hatiplerden mezun gençler arasında ateizm, İlahiyat Fakültesi mezunlarda agnostik ve deist sayısı günden güne artmaktadır.

Bu veriler gerek eğitim sisteminin gerekse de iktidarın icraatlarının doğal bir sonucudur.
Biz Saadet Partisi Gen
çliği olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Ve bu durumdan razı değiliz.

İşte bu yüzden Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak tarihi yeniden yazacağız ve gençliği yine inancın bayrağını burçlara taşıyan bir gençlik olarak tarihteki o şanlı yerine ulaştıracağız. Gençliği inancı ile barıştıracağız.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin umut sorunu bulunmaktadır.
Geleceğe dair umudu olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Umursamaz, gününü yaşayıp         -yarın olsun düşünürüz anlayışında bir nesil duruyor karşımızda, maalesef.

Umudunu kaybeden genç kardeşim sana sesleniyorum!

Korkma! Bu milletin istiklali için korkmayacak, umudunu yitirmeyeceksin. Dün nasıl emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin üstesinden geldiysek bugün de aynısını yapacağız. Fabrikalarımızı açacak, madenlerimizi millileştirecek ve tam bağımsız Türkiyeyi inşa edeceğiz.

Ahlak ve Maneviyatın gerekliliğini anlatacak, dinimizce yasaklanmış her türlü kötülüğün gençler arasında yayılmasının önüne geçeceğiz. Ahlak ve maneviyat üzere attığımız her adım bir gencimizi alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtarmaya vesile olacaktır. Ne yazık ki bugün gençler arasında en yaygın kötülüklerin başında bu bağımlıklar geliyor. Gençleri bu alışkanlıklara iten temel sebepler arasında aile içi şiddet ve işsizliğin getirmiş olduğu psikolojik rahatsızlıklar bulunmaktadır.

Dindar nesil yetiştireceğiz diye çıkılan yolda, uyuşturucu kullanma yaşı 15lere inmiş durumda. Yapılan araştırmalarda gençler arasında; Sigara kullanımı %58, en az bir kez alkol kullanımı %35-45, Esrar kullanımı %4 olduğu görülmektedir. Bu oranların bu şekilde olmasının temelinde aile kurumunun içinin boşaltılmış olması yatmaktadır. Ailedeki bu sorunlar gençleri sokağa itmektedir. Bizlerin sahaya inmesinin en önemli sebebi bu genç kardeşlerimizdir. Onların elinden tutup geleceklerine umut ışığı olmaktır. Bizler Milli Görüş’ün motor gücü olan gençleri olarak 10 yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, sahadan ayrılmıyoruz. Ve sabrediyoruz. İnanıyoruz ki sabrın sonu selamettir. 

İnancımızın gereğidir, kimsenin putlarına sövmeyeceğiz. İnancımızın gereğidir, o putları yıkacağız.
 

Abuzer Taşkent
Gen
çlik Kolları İstanbul İl Başkanı

Bugün, gençliğin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile gündeme dair konulardaki görüşlerimizi ifade etmek ve saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla huzurlarınızdayız.

En başta ifade etmeliyiz ki, bugün ne yazık ki tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bu zihniyet, gençliğin ekonomik ve sosyal buhranlarının müsebbibidir. Oysa gençlik, tüm milletlerin en kıymetli hazinesidir. Bu yüzdendir ki tarih boyunca nice fikir adamlarının, devlet idarecilerinin hep bir gençlik tasavvuru olmuştur. Tarihin seyri de gençliğin bu önemini ortaya koymaktadır. Tarihteki önemli hadiselerin itici gücü, sadece bedenen değil aynı zamanda fikren de hep gençler olmuştur.

Biz, Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak, yeni dönem çalışmalarımızda konseptimiz, Tarihi Yeniden Yaz sloganı üzerine olacaktır. Tarihimiz, gençliğin en müstesna örnekleri ile doludur. Ve gelecek, bugün ilerleme arzusunda olan milletlerin gençliğe yönelik çalışmaları üzerine kuruludur.

Başta da ifade ettiğimiz gibi bugün, tarihin gerisinde, geleceğin uzağında bir zihniyet ile idare edilmekteyiz. Bugün, gençliğin inanç sorunu ciddi boyutlardadır. Gençliğin ahlak sorunu, umut sorunu, eğitim sorunu, bilim ve teknoloji sorunu, istihdam sorunu yine çok ciddi boyutlardadır.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin işsizlik sorunu bulunmaktadır.
Bugün gençlerimizin (19-35 yaş Arası) 4,5 Milyonu işsiz durumdadır. Bu gençlerimizin 1 milyonu üniversite mezunudur ve işsiz gençlerin 1,5 Milyonu sadece İstanbulumuzda bulunmaktadır. İstihdam edilen gençlerimizin %60’ı asgari ücret veya biraz üstünde bir maaşla çalışmaktadır. Ama her şekilde bu gençlerimiz açlık sınırının altında 10 saat çalışmaya zorlanmaktadır. Toplam işsiz sayısı ise 10 Milyonu aşmış durumdadır. Bu durum işgücüne katılmayan 15 yaş altı gençlerin de olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermektedir.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin inanç sorunu bulunmaktadır.
Bugün, makyavelist-menfaatçi iktidar, siyasal İslam maskesi ile yalan, talan, torpil, rüşvet ve iltiması 18 yıllık iktidarı döneminde normalleştirmiştir. Gerek bu iktidarın içi boş eğitim sistemi yüzünden gerek yaşamadıkları İslam’ı dillerinden düşürmedikleri için, gençlik, İslami değerlere ne yazık ki mesafeli yaklaşmaktadır.

Bugün iktidar, dindar bir nesil yetiştireceğiz derken ne yazık ki dini dar bir nesil ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

Bugün iktidarın İslami söylemlerinden sonra yaptığı icraatlar birbiriyle örtüşmemektedir. Bu da gençliğin ne yazık ki İslam hakkında yanlış düşüncelere kapılmasına sebep olmuş ve din karşıtı oluşumların içine sürüklemiştir.

Bakınız, Son 10 yılda kendini muhafazakâr kabul eden gençlerin oranı %28den %15lere kadar gerilemiştir.
Her y
ıl deist, ateist veya agnostik olduğunu iddia eden genç sayısı ne yazık ki artmaktadır. Son yapılan araştırma verilerine göre, İmam Hatiplerden mezun gençler arasında ateizm, İlahiyat Fakültesi mezunlarda agnostik ve deist sayısı günden güne artmaktadır.

Bu veriler gerek eğitim sisteminin gerekse de iktidarın icraatlarının doğal bir sonucudur.
Biz Saadet Partisi Gen
çliği olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Ve bu durumdan razı değiliz.

İşte bu yüzden Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak tarihi yeniden yazacağız ve gençliği yine inancın bayrağını burçlara taşıyan bir gençlik olarak tarihteki o şanlı yerine ulaştıracağız. Gençliği inancı ile barıştıracağız.

Bugün, çok ciddi bir şekilde gençliğin umut sorunu bulunmaktadır.
Geleceğe dair umudu olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Umursamaz, gününü yaşayıp         -yarın olsun düşünürüz anlayışında bir nesil duruyor karşımızda, maalesef.

Umudunu kaybeden genç kardeşim sana sesleniyorum!

Korkma! Bu milletin istiklali için korkmayacak, umudunu yitirmeyeceksin. Dün nasıl emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin üstesinden geldiysek bugün de aynısını yapacağız. Fabrikalarımızı açacak, madenlerimizi millileştirecek ve tam bağımsız Türkiyeyi inşa edeceğiz.

Ahlak ve Maneviyatın gerekliliğini anlatacak, dinimizce yasaklanmış her türlü kötülüğün gençler arasında yayılmasının önüne geçeceğiz. Ahlak ve maneviyat üzere attığımız her adım bir gencimizi alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtarmaya vesile olacaktır. Ne yazık ki bugün gençler arasında en yaygın kötülüklerin başında bu bağımlıklar geliyor. Gençleri bu alışkanlıklara iten temel sebepler arasında aile içi şiddet ve işsizliğin getirmiş olduğu psikolojik rahatsızlıklar bulunmaktadır.

Dindar nesil yetiştireceğiz diye çıkılan yolda, uyuşturucu kullanma yaşı 15lere inmiş durumda. Yapılan araştırmalarda gençler arasında; Sigara kullanımı %58, en az bir kez alkol kullanımı %35-45, Esrar kullanımı %4 olduğu görülmektedir. Bu oranların bu şekilde olmasının temelinde aile kurumunun içinin boşaltılmış olması yatmaktadır. Ailedeki bu sorunlar gençleri sokağa itmektedir. Bizlerin sahaya inmesinin en önemli sebebi bu genç kardeşlerimizdir. Onların elinden tutup geleceklerine umut ışığı olmaktır. Bizler Milli Görüş’ün motor gücü olan gençleri olarak 10 yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, sahadan ayrılmıyoruz. Ve sabrediyoruz. İnanıyoruz ki sabrın sonu selamettir. 

İnancımızın gereğidir, kimsenin putlarına sövmeyeceğiz. İnancımızın gereğidir, o putları yıkacağız.
 

Abuzer Taşkent
Gen
çlik Kolları İstanbul İl Başkanı

Son Güncelleme: 24.08.2020 14:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186

banner189

banner199

banner169