banner175
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Yazarın Makaleleri
"Biz Seni Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik"
Allah'ın Arslanı Hazreti Ali Kimdir ?
Allah'in Galip Arslanı Ve Resulullah'in Kardeşim Dediği,İmam Ali Mürtezanın Faziletleri, Müminlerin Emiri Hz.Ali (k.v.) Hakkında Yüzlerce Ayet İnmiştir: İslam âlimleri, Tefsir, Hadis, Tarih Ve Siyer Kitaplarında Bunları İspatlı...
HZ. FATMA ANNEMİZ
Hz.Fatima Annemiz Vefat'ına Yakın bir gün, Allah'ın galip Arslanı Hz Ali R.A. Kerremallahu veche, Hz. Fatıma'nın yanına girer ve onu Hz. Hasan ile Hz.Hüseyin'i yıkarken görür, yıkadıktan sonrada saçlarını tarar elbiselerini...
HZ.Peygamber'in (S.A.V.) Ehli'i Beyti'ne Yapılan Duası
Ehli-beyti'ni Ümmetine emanet eden Hz.peygamber s. a. v.onlara çok defa dua etmiştir.Bir hadisinde Resulullah şöyle dua etmiştir."Allahım 'beni ve ehli-beyt'mi rahmetine al'ateşe bırakma. Hz.Ali rivayetinde: dört kişiye abasını...
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyaları "Nâkibü'Eşraf Çavuşları"
"Bilindiği üzere Hz.Peygamber Ehl'i Beyti'ni ümmetine emanet etmiştir.Bu düsturla hareket eden müslümanlar da ,bu kutlu soyuna eşsiz bir şekilde saygı ve hürmet gösterdikleri gibi ,bu aileye mensup olanları tek tek kayıt altına almışlardır....
Ehl_i Beyti Sevmenin Gereği ve Fazileti
Allahu Teâlâ'yı seven kimse, elbette O'nun sevdiklerini de sever. Önce Allah'ın Habibi Hz. Rasûlullah'ı (s.a.v) sever. Sonra ona ait olan, ondan sayılan, onunla anılan her şeyi sever. Sevmesi de gerekir. Bunların başında Ehl-i...
Kur'an'a göre Hadisleri İnkâr Küfürdür
Son zamanlarda Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerine ve Ehl-i beytine (soyuna) karşı amansız bir savaş açılmıştır.Hâlbuki Kur'an‘a göre Hadis,İslam Dininin iki temel kaynağından biridir.Onu inkâr, eden Kur'an-ı inkâr etmektir. İslam'ı...
Mümin Ve Müslümanların Bilmesi Gereken Önemli Olaylar
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA KUR'AN‘A GÖRE HADİSLERİ İNKÂR ETMEK KÜFÜRDÜR Son zamanlarda Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerine ve Ehl-i beytine (soyuna) karşı amansız bir savaş açılmıştır.Hâlbuki Kur'an‘a göre...

banner186

banner169