banner175

Hakkari Çukurca’ya Yepyeni Umutlar Geliyor…

Toplumsal barışı sağlamak, sosyal adaleti yaymak ve dezavantajlı kırsal bölgelerdeki eğitim koşullarını iyileştirmeye ve barışa yönelik umut dolu çalışmalar yapan Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief) Çukurca’ya geliyor. 13 Mayıs 2022 tarihinde temeli atılacak olan anaokulu, ilk ve ortaokulda 400 çocuğa kendi yaş gruplarında 13 ayrı derslik, 3000 kitaplı bir kütüphane, bilişim ve spor alanı olanakları sağlanacak. Çocukların hak ettiği özgünlüğün, eğitimin ve yaratıcılığın sesleri şimdi de Hakkari’de duyulacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2022 Cuma 16:35
Hakkari Çukurca’ya Yepyeni Umutlar Geliyor…
banner171

Barış ve insan hakları çalışanı olarak toplumsal barış ve hak temelli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında sivil toplum çalışmaları yürüten, bu alanda danışmanlık ve eğitimler veren, Doç.Dr. Ayten Zara tarafından kurulan World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği kar amacı gütmeyen sivil toplum kurumu; tüm ekibinin büyük özveri ile gerçekleştirdiği yeni anaokulu, ilk ve ortaokul projesinin temelini atmak için Hakkari Çukurca’da yer alan Üzümlü Köyü’ne geliyor.

Türkiye, Afrika, Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, mağdur çocuklar ve azınlıkların yaşam koşullarını iyileştirmek, çocuklara yönelik şiddet ve travmayı önlemek için çalışan World Human Relief Sivil Toplum Örgütü’nün Kurucusu ve Direktörü Doç.Dr. Ayten Zara, ‘’Savaşın olmadığı zamanlar barışın olduğunu düşünmek yanılmadır. Bir toplumun aç kalan, istismar edilen, evlendirilen, okutulmayan, çalıştırılan, tedavi edilmeyen, sokağa atılan çocukları varsa bu da bir savaş aynı zamanda yoksulluktur ve acilen durdurulması gerekir, diyor. Sağlıklı bir toplum inşa etmenin, çocuğun kendiliğinden o toplumun içinde sağlıklı bir birey olarak büyümesine yeterli olduğunun altını çizen Zara, öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerdeki eğitim şartlarının iyileştirmesi için, eğitime katkı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz diyerek, sözlerine devam ediyor. 13 Mayıs 2022 tarihinde temelini atacağımız Hakkari Çukurca anaokulu, ilk ve ortaokul inşa projemizle 400 çocuğumuza ulaşmanın ve onları kanatlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, çocuk insanlığın vicdanıdır, çocuklara umut olmaya devam edeceğiz. Sadece okul inşa etmenin daha ötesine bir çalışmaya imza atıyoruz, çocukların şiddetin her türlüsüne maruz kalmaları savaştır, gidecek okul, okuyacak kitap bulamıyorlarsa ve köylüleri aydınlatacak öğretmenleri yoksa bu bir yoksulluktur, bunları önlemek için Hakkari Çukurca’ya geliyoruz. Köylülerimize halk eğitimi ve çocuklarımıza hak ettikleri olanakları sağlayacağız.’’ diyerek, konuşmasını tamamlıyor.

World Human Relief Hakkında:

Toplumsal barışı sağlamak ve sosyal adaleti yaymak amacıyla kurulan World Human Relief kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği projelerle 16.412 km yol gitmiş, 2.450.000 insanın yüreğine dokunmuş ve bu projeler için 1.917 gün gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam bir sivil toplum kuruluşudur. Kırsalda dezavantajlı, eğitime erişimin zor olduğu bölgelerde okullar inşa edip donatıyor, burs desteğiyle çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadır. Çok disiplinli bir çerçevede çözüm odaklı, paylaşıma, dayanışmaya ve işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmektedir.. Sevgi dolu, barışçıl ve her daim umutları olan bir insanlık yaratma amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle kampanya çalışmaları ile aile danışmanlığı ve psikososyal ile, psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları ile, insani yardımlarını ve sürdürülebilir kalkınma projeleriyle birçok alanda hizmet vermektedir. Şiddete ve travmaya duyarlı bir toplum amacıyla hak ihlalleri, şiddet ve travma konularında konferanslar, paneller, eğitimler, seminerler, şiddet ve travmayı önleyici kampanya çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye’deki ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi (UTÖMER) Adana’da açılmıştır. Karanlığı Arala Projesi ile her yıl gerçekleştirilen farkındalık projeleri ile çocuk cinsel istismarını önleme konusunda Türkiye’de bir ilk olan #karanlığıarala, #birşeysöyleyin hareketi güçlü bir ortak vicdan oluşturmuş ve toplumun farklı kesimlerine de yayılmıştır. Hareketin yayılması ve çocuk cinsel istismarını önlemek adına bilinç inşa edilmesi adına birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kenya’da Busia Mama Çocuklar Evi ve psiko sosyal destek projesi, Nepal- Katmandu Leiptur Lele Köyü Shree Gyang Kung Okul yapımı ve psiko sosyal destek projesi. Uganda- Bukaya Karama çocuklar evi psikososyal destek ve sürdürülebilir kalkınma projesi. Van Kırbali Köyü okul inşaatı, kalkınma ve çocuk istismarını önleme projesi. Kars Kozan köyü Anadolu köy okul ve çocuk istismarını öneleme. Madagaskar Rehabilitasyon projesi Nosybe. Malawi Dedza çocuklara özgürlük projesi, Mtakataka köyü. Madin Ömürlü, Yücebağ köyleri okul inşaatı, kalkınma ve çocuk istismarını önleme projesi. Erzurum Kavurmaçukuru köyü, okul inşaatı, kalkınma ve çocuk istismarını önleme projesi. Ağrı Mutlu Köyü okul inşaatı, kalkınma ve çocuk istismarını önleme projeler de World Human Relief çatısı altında gerçekleştirilmiştir.

Doç.Dr. Ayten Zara Ayten Zara Hakkında:

Barış ve insan hakları savunucusu olan Ayten Zara, akademisyen ve klinik psikologdur. Erzurum doğumludur. Doğum tarihi bilinmemektedir, kimliğinde yazan tarih 1 Mayıs 1967’dir. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Mehmet Bayazıd Devlet Lisesi’de tamamlamıştır. Uzmanlık ve doktorasını İngiltere’de yapmış, East Sussex’te Oasis Projesi’nde aile-içi ve cinsel şiddete maruz kalanlar ve aileleriyle uzun yıllar çalışmıştır. 2000 yılında Türkiye’ye dönen Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde

Tam zamanla öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Eş zamanlı olarak 2001-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde BÜREM Psikolojik Danışmanlık Merkezi Ekibine danışmanlık yapmıştır.

2012-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve New York Columbia Üniversitesi İşbirliğiyle yürütülen Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programının İstanbul Direktörlüğünü yapmıştır. 2020 yılında bu programı yenileyerek kurucusu olduğu Dünya İnsani Dayanışma Derneği, bilinene adıyla World Human Relief Derneği’nin programı olarak geliştirmiştir.

2001 yılından beri öğrencileriyle ‘‘Şiddete Karşı Bilgi Projeleri’’ kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde özellikle kırsal kesimlerinde çocuk istismarını ve evliliklerini önleyici saha çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaları şimdi World Human Relief kapsamında devam ettirmektedir.

Doç.Dr. Zara, Türkiye'de afetler ve insan elinden çıkan kitlesel travmalar sonrası gönüllü birçok çalışma yapmıştır ve hala yapmaktadır. Marmara Depremi sonrası İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde (İREM) depremzedelerle 2000-2001 yılları arasında çalışmıştır.

2001–2004 yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Belediyesine bağlı şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların psikolojik ve yasal destek almalarını hedefleyen EPİDEM Psikolojik Destek/Eğitim Merkezinin kurulmasında danışman ve eğitmen olarak görev almıştır.

2003 İngiliz Konsolosluğu, HSBC ve Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonrası acil ve uzun dönemli travma-odaklı psikolojik yardımın yapılandırılıp uygulanmasına liderlik etmiştir. 2008 tarihinde Diyarbakır’da öğrenci dershanesine yapılan bombalı saldırı sonrası psikolojik yardımın yapılandırılıp uygulanmasına destek sağlamış, 2010 Mardin Bilge Köyü Katliamı mağdurlarına travma-odaklı psikososyal destek veren ekipte yer almıştır. Afyon Depremi, Elazığ, İzmir Depremlerinde psikolojik yardımın verilmesini sağlayan ekipleri kurmuş ve çalışmaları yapılandırmıştır. Son olarak da 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye tarihinin en yıkıcı yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı Akdeniz ve Batı Karadeniz Bölgelerinde 350 kişiden oluşan Travma Destek Ekipleriyle travma-odaklı psikolojik destek çalışmaların verilmesini sağladı.

2009-2012 yılları arasında cezaevlerinde şiddete maruz kalan çocukların (taş atan) sesi olan ‘‘Çocuklar İçin Adalet Platformunda’’ aktif görev alarak yansımasını çocukların sesi olmuştur. 2010–2011 yılları arasında Van Kadınlar Derneği Acil Psikolojik Yardım/Travmalara Müdahale Projesinde danışmanlık yapmıştır.

2011-2013 yıllarında Yöret, İsveç Büyükelçiliği ve MEB’in ‘‘Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi’nde” eğitmen olarak farklı bölge okullarında çalışan danışman psikologlara çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vermiştir.

2012-2014 yıllarında Genç Hayat Vakfı ‘‘Gençler İş Başında ve Ben de Varım Projeleri’nde” akademik danışman olarak öğretmenlere ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz iletişim eğitimleri içeriğinin oluşturulmasında ve ortaöğretim gençlerinin toplumsal duyarlılığını artıracak çalışmaların planlanmasında çalışmıştır.

Doç.Dr. Zara, hem yurt dışında hem de yurt içinde hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum çalışmalarına katılmakta, danışmanlık yapmaktadır. Ulaşılması zor dediğimiz travmaya maruz kalmış insanların daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi için konuşmalar yapıp, eğitimler verir. Açık Üniversite Konferansları, Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici çalışmalar Kongreleri, Toplumsal bilinçlendirme sempozyumları ve projeleri, şiddeti önleme Kampanyaları bu çalışmaların içindedir.

Türkiye’de bir ilk olan Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz - #karanlığıarala #birşeysöyleyin Hareketinin (9-12 Ocak, 9-12 Nisan, 18 -21 Kasım 2020) mimarı ve yöneticisidir.

Bundan önce yine Türkiye’de bir ilk olan ‘‘Evdeki Barıştan Dünyadaki Barışa Çocuğa Şiddete Dur De!’’ ve ‘‘Çocuk Gelin Damat Olamaz!’’ Kampanyalarıyla çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda toplumsal bilinç ve vicdan oluşumuna katkı sağlamıştır.

Türkiye’de Afrika ve Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, travmaya maruz kalmış aile, çocuk ve azınlıkların yaşam koşullarını iyileştirmek, şiddet ve travmayı önlemek için çalışan World Human Relief Derneği’nin kurucu başkanıdır. Türkiye’de ve diğer ülkelerde travma önleme merkezleri ve kampanyaları, okullar, sığınma evleri, sürdürülebilir hayat, tarım ve kaynak yaratma projeleri ile insanlığa katkı sağlayacak çalışmalar yapar.

Doç.Dr. Zara'nın çocuk, aile ve toplumsal şiddet konularında birçok gazete/dergi yazıları ve röportajları vardır. Ruhu İyileştirmek: Göz Söz Nefes, Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları ve Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi kitaplarının yazarlığını yapmıştır. Bu aralar cinsel istismar ve şiddet travmaları anlama ve önleme üzerine bir kitap projesi üzerinde çalışmaktadır. Kalbi neresi için atıyorsa ülkesi orası olmuştur. Milyonlarca çocuğu vardır...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 06.05.2022 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186

banner199

banner169