banner175

AVM.ler kiracılarını mağdur ediyor ?

Edirne’den Ardahan’a kadar bir çok AVM.nin kiralama işini yapan AVİ Alakaş’ın yatığı sözleşmelerin patronları koruduğu kiracıların lehine az hüküm olduğu ile alakalı AVM.olan bir çok vilayetten şikayet alıyoruz. Şikayet aldığımız AVM.ler içinde Hollanda firması olan MULTI DEVELOPMENT’ in İstanbul Forum ‘u da var İskenderun’daki Prime Mall AVM.de

17 Nisan 2013 Çarşamba 22:20
AVM.ler kiracılarını mağdur ediyor ?
banner171
Güçlü olan güçsüzü eziyor tam bir siyonist nizam
Şikayet aldığımız AVM.ler içinde Hollanda firması olan MULTI DEVELOPMENT’ in İstanbul Forum ‘u da var İskenderun’daki Prime Mall AVM.de
 İstambul Times Haber Merkezi
İşte belgelerle bir örnek ;
Alış-veriş merkezi, ama iddialar ve belgelerde yer alanlar büyük bir yolsuzluğun yaşandığı ve bazı kiracı esnaflar için bataklığı aratmayan benzeri bir yer olarak görülmekte.
Gazetemiz, AVM yönetiminin korunduğu işyerlerini, yolsuzluk iddialarını ve mahkemeye taşınma konu tespitlerini belgeleriyle açıklıyor…

İskenderun’da faaliyet gösteren Prime Mall AVM’de yaşananlar yenilir yutulur ve göz yumulur türde değil! bize ulaşan belgelerdeki tespitlere göre, AVM’de yer alan bazı kiracıların içler acısı durumunu gözler önüne sererken, AVM yönetiminin koruduğu ve binlerce liranın diğer kiracılardan nasıl haksız yere tahsil edilmeye çalışıldığını kamuoyuna belgeleriyle açıklıyor.

İddialara göre, AVM yönetimi, AVM’de bulunan bazı kiracılarla iş birliği yaparak, ortak alan giderleri, fark faturaları ve elektrik tüketim bedellerini diğer kiracıların üzerine yıkıyor. Yine yönetim tarafından korunduğu iddia edilen işyerlerinin, m2 hesaplamalarıyla da belediyeye yanlış bilgi verilerek yine bir yolsuzluğa neden olunuyor.

İddialara göre; AVM yönetimleri bazı mağazalarla ortak hile ile iş yeri kullanma alanlarının olduğundan küçük göstererek daha az ortak alan katılım payı ödemektedirler. Toplanması gereken ortak alan katkısı daha az olmakta daha az hizmetle parasını tam ödeyenler aleyhine kasıtlı, planlı mal varlığına yönelik haksız fiil yapılmaktadır.

Tüm kiracılardan toplanacağı düşünülen tanıtım katkı payları bazı hatırlı(!), büyük(!) Önemli kiracılardan alınmamakta, bu durum diğer kiracılardan gizlenmektedir. Devletin KDV gelir kaybı olurken, katkı paylarını ödeyenler hem eksik hizmet almakta, hem de hileli ödedikleri katkı payları ile başkalarının tanıtımını üstlenmektedirler.

Görevi AVM’yi iyi yönetmek olan ve bu nedenle kiracılarının vekaletini alan AVM yönetimi iyi yönetemediği, (yönetmediği) AVM de kiracılarının ödeme güçlüğüne düşmesinden istifade ederek, sözleşme süresince kira tahsil edecekleri dayatmalarıyla kiracıların mağazalarına haksız olarak el koymaktadırlar.

Ancak, bu yolsuzluklar karşısında dik duran bazı kiracılar konunun derinleşmesini istemekte ve çeşitli araştırmalarda bulunarak konuyu mahkemeye taşımaktadırlar.

İşte o saatten sonra AVM’de yaşandığı iddia edilen yolsuzluk iddiaları ve gizli oyunlar olduğu söylenen olaylar gün yüzüne çıkıyor.

Elektrik ara sayaçları saklanıyor, bazı kiracılardan fazla para alınırken, bazılarından eksik, bazılarından da hiç alınmıyor. Dükkânların m2 alan hesaplamalarında eksik hesaplamalar yapılarak, giderler yine masum kiracılardan talep ediliyor.

Belediyeye yanlış m2 bildiriminde bulunuluyor. Sonuç olarak: Tespitte bulunan belediye ekipleri tutanaklarla bu yolsuzluk iddialarını gün yüzüne çıkarıyor…

İşte AVM’de yaşandığı iddia edilen yoksuzluklar ve İskenderun 2. Sulh Hukuk Hâkimliğine sunulan tespitler:

2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
İSKENDERUN
DOSYA NO: 2012/…İş
TESPİT İSTEYEN: ASPA SAĞLIK GEREÇLERİ, GIDA, MEDYA TAN.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.

Adına Şirket Yetkili Müdürü Kenan Yüce Numune Evler Mah.Prime Mall Alış Veriş Merkezi K:2 No: 19 İSKENDERUN

ALYEHİNE TESPİT İSTENEN: PD ONE GAYRİMENKUL YATIRIM LTD.ŞTİ Bağdat Cad. No: 325/1 Erenköy, Kadıköy/İSTANBUL

VEKİLİ: Av. AHMET FAİK GÜLFİDAN-İSTANBUL

Tespit isteyen Aspa Sağ. Gereçleri, Gıda, Medya Tan. Ür. Tic. Ltd. Şti yetkilisi 20/03/2012 tarihli dilekçesi ile İskenderun Numune Evler Mahallesi, PRİME MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’nde tespit isteyene ait iş yerleri elektrik üretimi indeksleriyle fiyatlandırma yönteminin tespitine, kat Mülkiyeti kanununa ve sözleşmeye göre kullanım alanları oranında tüm kiracıların katılması gereken ortak alan giderlerine ve pazarlama katkı payı giderlerine, harcamalara bir kısım kiracıların tespiti isteyenin zararına kayırılarak katılmayışının tespiti ve ortak alan ve pazarlama katkı payı gelirleri ve harcamalarında ortak menfaati zedeleyecek usulsüzlük olup olmadığı yönünde birlirkişi raporu tanzim edilmesini talep etmiştir.

Sayın mahkememize tespit talebinin tespit isteyenin haklarının korunması ve işin niteliği itibarıyla H.U.M.K. 372 maddesi uyarınca İskenderun Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren, PRİME MALL Alış Veriş Merkezine refaketle başkanlığınızda keşif heyeti Ben SMMM Safiye Ertaş ve Teknik Bilirkişi Elektrik Mühendisi Mehmet Şamil Yapar refakate alınarak gelinmiş, tespit konusu edilen Prime Mall alış veriş merkezinde tespit isteyenin işletmeciliğini yaptığı 2.Katta Food Court’da 19 numaralı yerde “Nane Türk Mutfağı”, 25 numarada “Mr Kumpir”, 11 numaralı yerde “El Mexico” isimli iş yerleri, alış veriş merkezini ortak alanları, Alış veriş merkezinin dış alanında bulunan ışıklı reklam panoları hep birlikte gözlenmiş, aleyhine tespit istenilen şirket yetkilisinden şirkete ait mevcut bilgi ve belgeler istenilmiş şirket yetkilisi şirket muhasebe departmanının İstanbul ilinde tutulduğunu istenilen hususların hemen hazır edilemeyeceğini bildirmesi üzerine sayın hakimliğinize verilen ara karar doğrultusunda PD ONE Gayrimenkul Yatırım Ltd.Şti. merkezi olan İstanbul adresine müzekkere yazılmış, aleyhine tespit istenilen vekili istenilen bilgi ve belgelerin mahkemenize gönderilmesinin çok güç ve önemli zaman kaybına neden olacağından incelemenin Kadıköy Şirket merkezinde yazılması hususunda karar verilmesini talep etmiş,
Sayın mahkememizin 31/05/2012 tarihli aleyhine tespit istenilen firmaya yazılan yazı gereği PD ONE Gayrimenkul Yatırım LTD. Şirketi vekili 14/06/2012 …………………………………………………………………
………………………………………………………..
İşyerlerinin M2 kullanım alanlarının, ayrıca AVM ortak kullanım alanlarının Belediye Ruhsat Müdürlüğü’nden ve imar müdürlüğünden temin edilmesi hususunda belediye başkanlığınca 07/08/2012 tarih 1188 ve 28/08/2012 tarih 262 sayılı cevabi yazıları ile gönderilen işyerlerine ait kullanım alanlarını gösterir döküm ile inşaat planı gönderilmiş olup, belediye başkanlığınca gönderilen her iki cevabi yazının değerlendirilmesinde işyerleri bazında yapılan değerlendirmede toplam kiralanan alının 35.195 metre kare olduğunu tespit edilmiştir.

B-KİRA SÖZLEŞMESİNİN İNCELEMESİ

Şirketler arası yapılan sözleşmenin

1-Yan Giderlerin alınmasına ilişkin olarak, Bölüm A, 8.4 ve Bölüm B, 12.2 maddelerine göre ortak alan giderlerinin hesaplamasında kat mülkiyeti kanunu hükümlerine atıf yapılmış ve sözleşmenin ortak alan giderlerine kiracıların katılma şeklinin düzenleyen Bölüm B, madde 12.2’de “…..masraflar tüm kiracılar tarafından, mağaza alanlarının Alışveriş Merkezindeki toplam Mağaza alanı oranına göre ödenecektir.” Şeklinde ifade edilmektedir.

Tespite konu Tanıtım katkı payı ve yan giderler başlığı altındaki ortak alan giderlerinin tespiti kiralanan işyerlerinin metrekare alanları üzerinden hesaplanacağı açıktır. Bu bağlamda öncelikle yukarıda (A) başlıklı Tespite konu toplam mağaza alanlarının tespitine dair yapılan incelemelerin ayrıntıları ve dökümü raporumuz ekine alınmış olup (Ek1), bu tablolamaların mukayeseli yorumu aşağıda çıkartılmıştır.

Aleyhine tespit istene firma yukarıda (A1) de izah edildiği üzere resmi internet sitesinde 35.500 m2 olarak ilan etmiş ise de yine şirketi vekilinin 14/06/2012 havale tarihli dilekçesi ekinde gönderilen toplam 130 işyerine ait Kiraya verilebilir toplam alanlardaki bağımsız toplam kiralanan alanın 27.627,40 m2 olduğunu beyan etmişlerdir.

İskenderun Belediye başkanlığınca dosyaya gönderilen 07/08/2012 tarih 262 sayılı cevabı yazıları işyerleri bazında toplam kiralanan alanın 35.195 metre kare olduğunun tespit edilmiştir.
Yukarıda belirtilen kiralanabilir iş yerlerinin alanları arasında çelişkilerin olduğu görünmekle belediye başkanlığının 28/08/2012 tarih 262 sayılı cevabı yazısı baz alınarak bilirkişi raporu hazırlanmasında esas alınmıştır.

Raporuna ekli mağaza metre kare ölçüleri başlıklı hesaplama tablosundan da anlaşılacağı üzere (Ek 1) Aleyhine tespit istenen firma vekili sayın mahkemenize toplam kiralanan alanın 27.627,4 metre kare olduğu, oysa ki belediye başkanlığınca bildirilen toplam kiralanan alanın 35.195 metre kare olduğunu arada toplamda 7.567,6 metre karelik bir farkın bulunduğu görülmekle birlikte tabloda belirtildiği üzere yapılan mukayesede bu eksikliklerin aşağıda dökümü yapılan işyerlerinin kullanım alanlarının eksik gösterilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

1-MİGROS TİCARET
2-KOMPEDAN SPOT ÇAMAŞIR
3-TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET
4-BOYNER BÜYÜK MAĞ.
5-LCW (TEMA MAĞAZACILIK)
6-MUDO (MUD0 SATIŞ MAĞ.)
7- DESA
8- İNTER OPTİK
9- DEFACTO
10-BİMEKS
11-PRESATİGE SİNEMA
12-PLAYLAND (SAMANYOLU OYUNCAK)

2-Tanıtım katkı Payının alınmasına ilişkin olarak,
Bölüm A, 8.6 maddesi gereğince “mağaza alanı m2 başına aylık 2 Euro+KDV tanıtım katkı payı tahsil edilecektir.” İfadesi ve bölüm B, Madde 11.3 de Tanıtım Katkı Payı ile kiracının kiraya vereni “Alışveriş Merkezinin tamamına yönelik tanıtım ve satış desteği faaliyetlerinin …….. yürütülmesi ile görevlendirilmiştir.”

Düzenlemesi taraflarca kabul edilmiştir

İncelememizin konusu tanırım katkı payının alınması ve yan giderlerin alınmasına ilişkin olarak kira sözleşmesinin “B” bölümünde hüküm altına alılan kiracılara ait yükümlülüklerin kiracılar arasında kulanım alanlarına göre eşit dağılımın yapılıp yapılmadığına, varsa buna ilişkin eksik veya fazla ödemenin yapılıp yapılmadığının tespiti dosya içerisine alınan kiralanan işyerlerinin muhasebe Kayıtlarındaki verileri ile belediye başkanlığınca bildirilen ve yukarıda izanı yapılan kiralanan işyerlerine ait yüzölçümlerinin birim değer üzerinden hesaplamaları yapılarak bilirkişi raporu tanzimi yoluna gidilecektir.
İstanbul Times Gazetesi AVM.Mağdurlarının yanında yer alacaktır

Okurumuz ve takipçimiz Sevda Helvacı'nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmiş türünden olaylar.
 
İşte Sevda Helvacı'nın kendi kaleminden başından geçen olayı dinleyelim;

KONU AVM OLUNCA  BENDE BASIMDAN GECENLERI ANLATMAK IHTIYACI HISSETTIM.
 
Forum İstanbul AVM 19 KASIM 2009 tarihinde açıldı

Forum İstanbul AVM de FLORMAR kiosku ile yolculugumuz basladı.  FLORMARDAN (KOSAN KOZMETIK  A.Ş. SAMUEL ŞENBAY ) ürün alıp satıyordum. MULTI DEVELOPMENT ile sözleşmem 1 yıllıktı sözleşmem bıtınce 2 yıllık bir sözleşme gonderıldı. Ama sozleşmem geldikten 1 ay sonra yanlışlık yapıldıgı ve sözleşmelerin 1 yıllık oldugu soylenerek geri istendi. Bende AVM yönetimi ile sorun yaşamak istemediğim için geri verdim.
 
Bana bir yıllık bir sözleşme verildi. Bu işlem bıttıkten kısa bır sure sonra  FLORMARIN kiosklardan sorumlu olan CUMHUR COSKAN isimli şahıs ziyaretime geldi. 

Bana mal  vermiyeceklerini çünkü yönetim kurulunun böyle bir karar aldığını benim kioskları terk etmem gerektigini söyledi.  

Oysa kioskları bana fatura karşılığı satmışlardı.  20.000.- TL yakın sattıkları kioska 1 yıl sonra 3 yada 4 bin tl. ödiyebileceklerini söylediler bende kabul etmedim. 

Daha sonra bu konuda görüşmek üzeri  MULTI DEVELOPMENT CEO SU HULUSI BELGÜ ye gittim. (HULUSİ BEY AYNI ZAMAN AYD NIN ALISVERIS MERKEZI YATIRIMCILAR  DERNEGININ YENI BAŞKANI) Hulusi bey benim başka bir markayla devam edebileceğimi söyledi. 

Bende arayışa başladım ama nedense hiçbir markayı beğendiremedim. En sonunda  LOCCITANE markasını onlar önerdiler bende bana verilen telefon numarasını Yücel beyi aradım 1 kez görüştük bu konu için bana döneceğini söyledi ama kimse dönmedi.   (Daha sonra öğrendimki  LOCCITANE markasının sahibi Yücel bey Hulusi beyin arkadaşıymış daha sonra Marmara forum Avm.  H&M karşısında 20 yada 25 metrekare civarında bır stand açtı ama 3 ay gibi kısa bir süre sonra kapattı.) 

Akla söyle bir soru geliyor. (LOCCITANE) Kendisi yani aracı olmadan açtığı yeri bile bu kadar kısa sürede kapattığına göre ben ne kadar zamanda kapatırdım? Ne kadar zarar ederdim?
 
Sözleşmemin bitmesine 4 ay kala Hulusi beyin yardımcısı Tolga Erkut bey bana sözleşmemin yenilenmiyeceğini söyledi bende çok önemsemedim çünki Hulusi bey bana onlar tarafından herhangi bir konuda negatif bir şey gelmiyeceğini söylemişti. Bende Hulusi beyin sözüne güvenmiştim. Sözleşmemin bitmesine 1 ay kala görüşmeye gittiğimde Hulusi beyinde aynı fikirde olduğunu gördüm. Kendisi bana sizin FLORMARLA sorununuz var biz sorunlu kiracı istemiyoruz dedi. Oysa ben kiracı olarak bütün vazifelerimi yerine getiren bir kiracıyım 2 yıl içinde herhangi bir sorun yaşamadık. Ayrıca FLORMARLA olan sorunum MULTI DEVELOPMENT a hiç bir zararı yoktur.
 
Sözleşmem bittiğinde bana gönderilen tebliğatların onlara bildirdiğim iş adresime değilde ev adresime gönderilmiş. ( bende o evden taşınmıştım) ve elime geçmemişti. Bir gün iş yerimin önünde Multı nin avukatı icra memuru ve polis vardı. Tahliyeye gelmişler. Hulusi beyi aradım bir kac gün müsaade edin diye rica ettim. Ama kabul etmedi.  İcra memuru gelmeden bir hafta önce de FLORMAR (KOSAN KOZMETIK) GAZATELERE INTERNET SITESINE ISTANBUL FORUMDA ACILACAK OLAN MAGZAMIZ ICIN ELEMAN ARIYORUZ diye ilan vermişti.(kısaca MULTI DEVELOPMENT HULUSI BELGÜ FLORMARLA ANLASMIS BENI CIKARIP ONLARA VERICEK YERIMI) Ben 2009 yılı kasım ayından bugune kirasını hiç aksatmadan ödemiş bir kiracı olmama rağmen  ??????
Benim yanımdaki stand  700 EURO kira öderken. Benim kiram 1.650 EURO olmasına ragmen ????
 
MULTI DEVELOPMENT ile hukuki yolculuğumuz devam ederken aralarında nasıl bir anlaşma yaptılarsa(HULUSI BELGÜ VE SAMUEL ŞENBAY (KOSAN KOZMETIK-FLORMAR) Benim staddım (FLORMAR URUNLERI SATILAN) varken ben  Yokmuşum gibi FORUM İSTANBUL AVM.DE FLORMARA MAGAZA acmasına izin verdiler.
  
19 KASIM 2009 DA BU YANA KAPANAN MAGAZALARDAN BİR KISMI
 
KAPBULA- ZEN ALYANS- NE ŞEKER (KIOSK)- INTIMISSIMI- WOU- TEPE HOME-MAGIC ICE- EARTH CAFE- COLOR ME BEAUTIFUL- ÖZSÜT- JOKER- T BOX-OKAIDI- WENICE- CASA DI VERDI- NOKIA- PROFILO- OTTOMAN- BEYMEN-YEŞİL KUNDURA- PIDART- BILSTORE- COKONETTE (KIOSK)- NU IC CAMASIR-BENETTON- BOLULU HASAN USTA- CHAKRA- D&R- PET SHOP- POLO GARAGE-DIGITURK- SO CHIC- FESTIVA CAFE- PİCESE- RED APPLE- AUSTION RED-&STLYE- MOTIVE-INGLOT-  CALZEDONIA- ZEYNEL ABİDİN CÜMBÜŞ- HOBİ-ILLEDE KEBAP- KARTAL YUVASI(BEŞİKTAŞ)- TOSHIBA- BALIK HANE
 
BUNLAR KAPANAN MAGZALARIN BIR KISMI. 3 YILDA NE COK SERMAYE, EMEK YOK OLMUS. 
 
AVM. Açılmadan pembe bir tablo var. Sözleşmeler tamamen AVM. yi koruyan bir şekilde hazırlanmış. Size kiracı olarak hiç hak tanınmamış sözleşmede herhangi bir maddeyi değiştirmelerini istiyemiyorsunuz.
 
Eger olduğu gibi kabul edip imzalamazsanız yeri kiralama şansınız hiç yok. AVM açıldıktan sonra gerçekler meydana çıkıyor. AVM yönetimi başarısız olunca onlara herhangi bir şey olmuyor çünki siz imza attınız sorumlusunuz.

Yapılan planlar tutmayınca daha doğrusu masrafları karşılan cirolar olmayınca kimseye derdinizi anlatamıyorsunuz kimse evet buranın kirası yüksek düzeltelim eskiden plandı şimdi gerçekler var demiyor. Sözleşmeler bağlar imzayı attın yerine getir sistemi başlıyor.

Eger işlerin iyi değilse ve bunu anlatmaya çalışıyorsan hemen git deniyor. Gitmeye kalkınca sözleşmen 5 yıllık gitsende kira ödiyeceksin deniyor. Yaptığın yatırım bir anda sıfır oluyor hiçbir konuda yapıcı yaklaşmıyorlar biraz ısrarcı olunca kara listede oluyorsunuz.

Kara listeye girince Multi ne yapsanız o listeden çıkarmıyorlar. İstenmiyen ilan ediliyorsunuz ve sürekli cezalandırılıyorsunuz kaba davranışlar görüyorsunuz kiracı ilişkilerin sorumlu olan kişi siz istediği gibi hakaret edebiliyor (şikayet etsenizde zaten üstten böyle yetki alıyorki yapıyor hiçbir işe yaramıyor.) İstedikleri kiracılara indirim yapıyorlar size gelince bir sürü sebepleri var. Emsal gösteremiyorsunuz.

Kiracıların çoğunun yönetimle sorunları var. Kiralar çok yüksek insanların emeği ve paraları yok oluyor. Marmara Forum da lezzet sokağı  vardı şu an yok hepsi kapandı içlerinde uzun yıllar bu işi yapan firmalar olmasına rağmen kapatmak zorunda kaldılar.
 
Şimdi ben Multi Development (HULUSİ BELGÜ) adil, anlayışlı, yapıcı davrandıkları, güçsüzün yanında olup güçlüyü tercih etmedikleri, etik davrandıkları, şirket çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tuttukları, kiracılar arasında ayrım yapmayıp herkese eşit davrandıkları için teşekkür ederim.
 
AŞAGIDAKI YAZIYI GAZETEDEN alınmıştır. www.kalemlervekiliclar.com/Thread-Hulusi-Belgu  Genel Müdür kaçtı!

FENERBAHÇE kulisleri, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'yle ilgili iddialarla çalkalanıyor...

Hulusi Belgü, Ekinciler Holding'in hem damadı hem de EKDIŞ'ın Genel Müdürüydü. Peki ne olmuş?

Belgü, Ekinci Ailesi'nin en büyük ağabeyi Orhan Ekinci'nin kızı Meltem Hanım'la evli. Yaklaşık 10 yıldır, Ekinciler Dış Ticaret (EKDIŞ) Genel Müdürlüğü'nü yapıyordu.

Hulusi Belgü, 10 gün kadar önce şirketini yüzüstü bırakıp odasını boşaltmış. Belgü'nün aniden şirketini bırakması, Fenerbahçe Kulübü ve Ekinciler'de dedikodulara yol açtı. Ekinci Ailesi bu konuda yorum yapmasa da kulislerde Belgü'nün, ‘‘şirketin olanaklarını kendi çıkarları için kullandığı, kötü yönetimiyle şirketi zor duruma soktuktan sonra bırakıp kaçtığı’’ söyleniyor.

Ne hikmetse aynı dönemde mali polis de sahte yazılımlar gerekçesiyle şirkete baskınlar düzenledi. Polisler, şirketeki kaçak yazılımla çalışan bilgisayarları mühürledi. Şirket çalışanları bilgisayarları kurtarmak için birçok bilgisayarı tuvaletlere saklamış. Henüz yeni genel müdürün atanmadığı, işlerin durduğu şirketin çalışanları ise masalarında boş boş oturup, olacakları merakla bekliyor....
 
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hakan esendir 2013-11-12 20:49:48

aynı durumları ve hatta dahada kötüsünü saphire çarşı avm de birçok insan yaşadı bunlardan biri benim firmam anahtar city diğeri osmanlı sanat galerisi osman bey kim çıkp bu insanlara yardım edecek karşımdaki insan akp de millet vekili ben bir garibanım bittim tükendim yokmu bu insanlara dur diyebilecek bir kişi

banner186

banner189

banner169