banner196
TEKNOLOJİ Haberleri
Enerjide Kalite Sorunu ve Yüksek Cezalara Son Veren Teknoloji
Enerjide Kalite Sorunu ve Yüksek Cezalara Son Veren Teknoloji
18 Şubat 2020, 09:45
Sanayide ve hizmet sektöründe elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. Elektra Elektronik’in yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtreleri işletmeleri bu anlamda büyük bir yükten kurtarıyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle işletmelerin ödediği yüksek meblağlı reaktif güç cezalarının önüne geçen Elektra Elektronik, bu sayede milli kaynakların israfını da önlüyor. Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıyor. İşletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü de uzatan Elektra Elektronik, bu sayede maddi kayıplar, zaman kaybı ve sanayide üretim bandının durması sonucu üretimin sekteye uğraması gibi büyük sorunların önüne geçiyor.

banner169