banner175

Sağlık Turizim Kongresi’ne Yakın Doğu Damgası

İstanbul Bağcılar Holiday Inn otel de yapılan IV.Uluslararası Sağlık ve Turizim Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi damga vurdu.

29 Ekim 2011 Cumartesi 22:45
Sağlık Turizim Kongresi’ne Yakın Doğu Damgası
banner171

Sağlık Turizim Kongresi’ne Yakın Doğu Damgası

 

İstanbul Bağcılar Holiday Inn otel de yapılan IV.Uluslararası Sağlık ve Turizim Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi damga vurdu.

 

İstanbul Times Haber Merkezi / ÖZEL HABER

 

Yakın Doğu  Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.Suat Günsel’e Sağlık Bakan yardımcısı Agah Kafkas tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde  sağlık turizmine yaptığı katkılardan dolayı plaket  verildi.

 

Suat İ.Günsel İstanbul Times’e özel açıklamalarda bulundu

 

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu rektörü Dr.Suat İ.Günsel üniversite olarak katıldıkları IV.Sağlık ve Turizim Kongresinde İstanbul Times Gazetesine özel bir demeç verdi. Dr.Gün 2011 yılının Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yılı ilan  edildiğini ifade ederek katıldıkları kongrede seslerini daha çok öğrenci ve hastaya duyurmak için İstanbul’da ciddi bir tanıtım etkinliği yapmak istediklerini ifade etti.  

 

Dr.Gün Yakın Doğu Üniversitesi olarak birinci önceliklerinin kar amacı olmadığını ifade ederek ilk önceliklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kalkınıp gelişmesi olduğunu söyledi.

 

Dr.Suat Gün gerek Üniversite,gerekse de hastane olarak teknolojinin en son ürünlerinden istifade ettiklerini  belirterek Anavatan Türkiye’den herkes sadece kimliği ile sanki Türkiye’nin başka bir vilayetine gider gibi Yavru Vatan’a gelip hem sağlık hizmeti hem de eğitim hizmeti alabileceğini söyleyerek herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

 

Yakın Doğu Hastanesi Yönetim kurulu başkanı Ahmet Savaşan ;Biz sağlığa yatırım yapıyoruz dedi

 

IV Sağlık ve Turizm Kongresinde bulunmak üzere İstanbul’a gelen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Savaşan gazetemize yaptığı açıklamalarda hastane olarak dünyanın en sayılı tıp otoriteleri içinde yer almak adına çalışma arkadaşları ile beraber her fırsatı değerlendirerek Yakın Doğu Hastanesini dünya’da aranılır hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Savaşan Anavatan’dan hastanelerine sağlık hizmeti almak için gelen hastaların çok iyi bir hizmet ile karşılaşacaklarını söyleyerek Türkiye başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden de ciddi oranda hastaya hizmet vermek istediklerini söyledi.

 

Yakın Doğu Üniversitesini  hakkında genel bilgiler

Yakın Doğu Üniversitesi 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile Lefkoşa’da kurulan Yakın Doğu Üniversitesi, bugün 55'e yakın ülkeden gelen seçkin öğrencileriyle, uluslararası bir kimlikte; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur.

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği'ne (IAU), Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu (IGIP), Uluslararası Saygın Medikal Akreditasyon Sistemi (JCI) ve İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu'na (FUIW) tam üyedir.

Ana sınıfından yüksek lisans’a entegre bir kurum Yakın Doğu

Çağdaş bir kampüs alanı içerisinde yapılanmış olan Yakın Doğu Üniversitesi, bütün fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezleri, kültür merkezleri, kütüphanesi, yurtları, olimpik kapalı yüzme havuzu ve diğer sosyal ve sportif tesisleri ile Özel Yakın Doğu Okul Öncesi, Özel Yakın Doğu İlkokulu ve Özel Yakın Doğu Koleji bir bütün oluşturmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi ile dünya sorunlarına çözüm aramaktadır.

Tüm akademik ve idari birimleriyle Yakın Doğu Üniversitesi’nin tek amacı, 16 Fakülte ve 4 Yüksekokuldaki seçkin öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamı sağlamak yanında, onları kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, akılcı, yaratıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen ve bir kurumun tarihi bakımından son derece kısa sayılan bir zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş ve Kıbrıs’ın bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur.

Misyon, Vizyon ve Değerler


İlk sözler Yakın Doğu Üniversitesi'nin ‘misyonu ve vizyonu’, konusunda ilk belirtilmesi gereken husus, ‘misyon’ ile ‘amaç’ların örtüşmekte olmasıdır. Yine misyon, Üniversite'nin varlık sebebini gösteren, millî ve evrensel boyutlara ve hedeflere işaret eden bir genel prensipler bütünü niteliğindedir.


İlkeler ve işlevler ile ilke uygulama açılarını gösteren vizyonumuz, Türk Millî Eğitimi'nin prensipleri doğrultusunda değişik amaçların hangi alanlarda ve hangi faaliyetlerle gerçekleştireceğini belirten bir kapsamdadır
.

 

KKTC.nin Anayasal ilkelerine bağlıyız

Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ilkelerine bağlı olarak; Kıbrıs Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; yüksek öğrenimin millî çerçevedeki ilke ve gereksinimleri ile üniversiter eğitimin evrensel boyutlardaki değerlerini meczeden bir anlayışla hareket eden bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuna sahiptir.

Gerek üniversitemizin öteden beri uyguladığı kurallar, gerek bu kuralların dinamik bir anlayışla işlevsellik kazanması ve uygulamaya dönük olması misyon ile vizyon bağlantımızı kuran temel yaklaşımımızdır.


Yakın Doğu Üniversitesi, ‘misyon’unu şu temel ilkeler, sorumluluklar ve görevler, uygulama yöntemleri dairesinde gerçekleştirmektedir:

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek düzeyli bir üniversiter kuruluşun evrensel amaçları doğrultusunda, bilimsel akademik faaliyetlerini düzenler ve bilimsel çalışmalar ile eğitim hayatındaki niteliğin yetkin bir düzeye erişmesini sağlamak ilkesini güder;

Kıbrıs ve Türk Milli Eğitimine Destek oluyoruz

Faaliyetlerinde, Türk Millî Eğitimin gereksinmelerini hedefleyerek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk toplumunun aydınlanma ve toplumsal ilerleme düsturuna uygun olarak; komşu ülkelerin ve 3. Dünya ülkelerinin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunma işlevlerini de benimseyerek hareket eder;
Türk Millî varlığı ile uluslararası camianın sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerinin çağdaş uygarlık platformunda geliştirilmesini hedefliyoruz.

KKTC.Dünya’da tanınan ve bilinen bir devlet olana kadar çalışmaya devam

KKTC'nin uluslararası platformda ve kültür dünyasında saygın bir yer almasını teminen; uluslararası bilimsel faaliyetler düzenlemeyi ve bu faaliyetlere katılmayı önde gelen görevi sayar; KKTC'nin hukukî ve kültürel tanınmasını sağlamak ve ilişkiler düzeyini yükseltmek görevini benimser; bu misyonu Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut olan kopmaz ilişkilerin perspektifiyle ele alır;
Üniversitedeki eğitim ve öğrenimin, bilimsel faaliyetlerin, bilimsel araştırmaların üretimi, yayınlanması ve danışmanlık hizmetleri yoluyla KKTC'nin toplumsal, kültürel ve ekonomik ilerlemesi doğrultusunda hareket eder;

Türkiye ve Kıbrıs’a nitelikli iş gücü sağlıyoruz

Üniversite'nin imkânları ve uzmanlık alanlarındaki birikimi ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC'nin gerek duyduğu insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunur; bunu sağlamak üzere eğitim faaliyetleri gerçekleştirir, seminerler düzenler, kurumlar arası koordinasyon görevleri alır; halkın örgün, açık ve yaygın eğitimlere katılımını öngörür, destekler ve gereken örgütlenmeleri üstlenir.

Kamuoyunu aydınlatma faaliyetleri manzumesinden olarak, her tür kamuoyu araştırmaları yapar; yapılması doğrultusunda destek hizmetleri verir, ilgili kuruluşlarla ortak düzenlemelere girişir;
Lisansüstü eğitimin toplum katında benimsenmesi ve millî kurumların bu yöndeki taleplerinin karşılanması bakımından gerekli tedbirleri alır ve bu yönde eğitim faaliyetleri düzenler;
Türkiye Cumhuriyeti'nce sağlanacak öğretim üyesi, bilimsel destek ve ortak bilimsel faaliyetler konularında KKTC'nin azamî fayda sağlayacağı akademik, sosyal, ekonomik ortamı yaratmakla kendini görevli sayar.misyon/vizyon bütünselliği itibariyle "Türk kültürel iklimini çevreleyen" koşullara yakından baktığımızda; yine birbiriyle bütünleşen ikili bir görünüm gündeme gelmektedir. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihsel ve millî birlikteliğinin, somut platformlarda geliştirilmesi misyonu kendini göstermektedir. Bu misyon, yalnızca bilimsel ve kültürel faaliyetlerle örtüştürülen bir süreç olarak değil, somut olarak da, T.C. ve KKTC uyruklu gençlerimizin aynı kültür potasında kaynaştırılması şeklinde belirmektedir. Üniversitemiz, bu konuda hassastır ve gereğini yerine getirmede, yalnızca kültürel içerikli toplantılarla yetinmemekte; olayı Kampus hayatının her anına taşıyan bir anlayışla hareket etmektedir.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu konusundaki bu hususlar, görüldüğü üzere, ilkelsel düzey ağırlıklı dinamiklerimizin boylamında meydana gelmektedir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Anahtar Kelimeler:
KıbrısKKTCAdaYakın Doğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET AKBABA 2011-10-29 22:51:24

istanbul Times gazetesi çok güzel bir hizmet yapmış.Yakın Doğu Hastanesi ve Üniversitesi gerçekten çok büyük ve güzel bir kurum muş. En yakın zamanda oğlum için oraya gidip ortamı görmek isterim. Orada bir kaç gün kalıp çevreye öğrenmek için ne yapmalıyım acaba ?

banner186

banner189

banner201

banner199

banner169