banner175

Avrasya’nın Hemşireleri Kendilerini Anlattı

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi konferans salonunda her hafta yapılan bilgilendirme toplantılarında bu hafta konu hastanelerde hemşirelik süreçleri hakkında Avrasya’nın 3 tecrübeli ve güzel hemşiresi bilgi birikimlerini çalışma arkadaşlarına ve basın mensuplarına aktardı. Basından ve arkadaşlarından tam not alan hemşirelerin sunumu ilgi ile izlendi.

Avrasya’nın Hemşireleri Kendilerini Anlattı

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi konferans salonunda her hafta yapılan bilgilendirme toplantılarında bu hafta konu hastanelerde hemşirelik süreçleri hakkında Avrasya’nın 3 tecrübeli ve güzel hemşiresi bilgi birikimlerini çalışma arkadaşlarına ve basın mensuplarına aktardı. Basından ve arkadaşlarından tam not alan hemşirelerin sunumu ilgi ile izlendi.

istanbultimes
istanbultimes
18 Mart 2017 Cumartesi 17:00
Avrasya’nın Hemşireleri Kendilerini Anlattı
banner171
 Açılış Konuşması  ve  sunumu idare amiri Gönül Dilek Yaptı

Dilek Gönül her zamanki gibi  başarılı bir şekilde sunumunu yaparak etkinliği güzel bir şekilde idare etmesini bildi.

BAŞ HEMŞİRE GÜLAY AZİRET TOSUNAY “HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ HAKKINDA SUNUM YAPTI

Aziret   konuşmasına HEMŞİRE ‘liğin tarifini yaparak başladı.

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

ü  Modern hemşireliğin kurucusu; Florence NİGHTİNGALE'dir.

ü 
 NİGHTİNGALE; şu sözleriyle ünlüdür; “Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir”.

ü 
 İlk Türk hemşire; Selçuklu döneminde yaşamış olan Gevher NESİBE’dir.

ü 
 12 Mayıs günü, Florence NİGHTİNGALE'in  doğum günüdür ve her yıl dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlanmaktadır.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MİSYONU

·HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 

·VİZYONU

üÇağdaş, teknoloji ve bilgiyi yakalamış, insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, bakımda kaliteyi benimseyen hemşireler ile en iyi sağlık hizmeti sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ 

Sevgi, şefkat ve güleryüz,

       İnsana ve çevreye saygı,

       Değişim ve gelişime açıklık,

       Sırdaşlık,

       Dürüstlük,

       Güvenilir olmak,

       Çalışkanlık,

       Ekip ruhu,

      
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

ü   Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

ü   Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

ü   İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

ü   Sorumluluk duygusu yüksek,

ü   Çabuk ve doğru karar verebilen,

ü   Tedbirli, tertipli,

ü   Şefkatli, sevecen, sırdaş,

ü   Empati kurabilen,

ü   Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı  kimseler olmaları gerekir.

 HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN  MEMNUNİYETSİZLİKLERİ

       Görev yetki ve sorumluluklarının belli olmaması,

       Risk fazlalığı,

       Görev dışı işlerde çalıştırılma,

       Meslekte ilerleyememe,

       Toplumun mesleğe yönelik olumsuz yaklaşımı,  

       Yoğun çalışma temposu,

       Yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilme,

       Fazla çalışma saati, ücret yetersizliği,

       İstenilen branşta çalışamama olarak, sıralanabilir...

FAALİYETLER

ü  Atıkların ayrıştırılması, uzaklaştırılması ve  birimde hijyen kurallarına uyumun sağlanması,

ü  İndikatörlerin toplanması,

ü   Multidisipliner bakımın sağlanması,

ü  Sürecin yürütülmesini engelleyen problemleri  çözmek, çözemeyeceği  bir konu ise çözüm önerileri ile birlikte ilgili mercie sunmak,

       İlgili hasta bakım elemanlarının doğru bir şekilde yönlendirilmesi takibi ve kontrolünün yapılması,

       Kamu kurumlarına bildirilmesi gereken bildirimlerin yapılması,

       Kalite çalışmaları doğrultusunda belirlenen çalışmaların eksiksiz bir şekilde yapılması,

       Ayaktan başvuran bütün hastaların ilgili hekime yönlendirmesi ile bilgilendirilmesi ve eğitimin yapılması,

      Başhemşire yardımcısı Ümran Karahan Bal’da yatan hasta süreçleri ile alakalı bilgilerin sunumunu yaptı.

       YATAN HASTA SÜRECİ

       Erişkin YBÜ

       KVC YBÜ

       Koroner YBÜ

       Yenidoğan YBÜ

       Yatan Hasta Servisleri

       Doğumhane

       Bebek Odası

       Ameliyathaneler

        YATAN HASTA SERVİS SÜRECİ

  1. Hasta Kabul Kağıdı ile servise gelen hasta karşılanır.
  2. Hasta odasına alınır.
  3. Hemşire hastaya önce kendini tanıtır.
  4. Oda tanıtımı yapar.

Yatak başı ve banyolarda bulunan hemşire çağrı sistemi,

El dezenfektanı kullanımı,

Banyo,Televizyon, Telefon, Yatak  kullanımı,Kahvaltı ve yemek saatleri,Kafeterya hizmetleri,Ziyaret saatleri,İbadethane,İletişim numaraları ile ilgili sözlü bilgi verir ve Hastanın Odaya Oryantasyonu Formuna kayıt edilerek hastanın/ refakatçinin imzası alınır.

Yatak başı etejer üzerinde bulunan “Hasta ve Refakatçilerinin Dikkatine” şeklinde yazılı bilgilendirme yazısını hastaların okuması sağlanır.

5.Hastanın ateş,nabız, tansiyon, SPO2 gerekirse solunum sayısı alınır.

6. 24 Saatlik Hemşire İzlem ve Değerlendirme Formuna kaydeder.

7.Hastaya kimlik tanımlayıcısı olan bilekliği takılır.

8. Hasta Değerlendirme Formu ile hasta değerlendirilir.

       Kimlik bilgileri, Kronik hastalıkları, Geçirilmiş operasyonları, Alışkanlıkları, Alerjileri, Kullandığı ilaçları, Beslenme durumu ve diyeti, Fiziksel ve psikolojik durumu, Kişisel bakımı gözden geçirilir....

9. İtaki Düşme Riski Ölçeği ya da Harizmi Düşme Riski Ölçeği ile hastanın düşme riski değerlendirilir.

       Hastanın yaşı,

       Kronik hastalık öyküsü,

       Kullandığı ilaçları,

       Son bir hafta içinde riskli ilaç kullanımı,

       Bedensel engeli,

       Bilinç durumu,

       Fiziksel desteğe ihtiyacı olup olmadığı,

       Denge problemi,

       Tansiyon durumu değerlendirilir.

NOT: Eğer formda  verilen puanlama 5 ve 5 üzeri  çıkarsa YONCA sembolü kullanılır....

10. Hastanın anestezi alındıktan sonra yanında  ilaçları ve tetkikleri varsa teslim alınır, imza karşılığında kayıt edilir.

11. Onam Belgesi (Aydınlatılmış Onam Belgesi / İşleme Özel) hastaya okutulur ve imza alınır. Ayrıca onam belgesinde doktor imzasının da olması sağlanır.

12. Hasta medikal tedavi alacaksa;

        Hekim, hastanın tedavisini ve diyetini Hekim İstem Hemşire Uygulama Formuna / Pusula sistemine order eder.

        Order edilen tedavi hemşire tarafından uygulanır.

       Hekim, hastaya tetkik isterse bunlar yaptırılır ve sonuçları takip edilerek doktoruna bilgi verilir.

       Hastane otomasyon sistemi üzerinden yapılan Konsültasyon istekleri takip edilir ve gerekli işlemler yapılır.

       Hastaya kan tansfüzyonu yapılacak ise;

Hastadan Kan ve Kan  Bileşenleri Nakli İçin Bilgilendirilmiş Onam  Formu’na imza alınır, Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu ile istek yapılır, temin edildikten sonra Cross – Match  çalıştırılır, sonuç uygun çıkarsa Kan ve Kan  Transfüzyonu Takip / İzlem Formu ile hasta takip edilerek hekiminin uygun gördüğü sürede kan veya kan ürünleri transfüzyonu gerçekleştirilir.

Transfüzyon sırasında herhangi bir reaksiyon ile karşılaşılırsa doktora haber verilir ve gerekli işlemler yapılır.

14. Eğer hasta ameliyat olacaksa;

 Hastanın yatışı hekimine ve ameliyathaneye haber verilir.

 Hastanın varolan tetkik raporları alınır, ameliyat için gerekli rutin tetkiklerinin varlığı araştırılır.

Hastanın ameliyat onayı alınır.

Ameliyat için yapılması gereken tetkikler;

Kan sayımı,

Kanama, pıhtılaşma zamanı (Gerekirse APTT, PT)

Kolinesteraz,

HbsAg,Antı-HCV, Antı-HIV (15 yaş üzeri her hastaya)

EKG (40 yaş ve üzeri her hastaya)

Hekim isteği ile Akciğer Grafisi çektirilir.

Ameliyat için gerekli olan USG, RÖNTGEN, TOMOGRAFİ ya da MR raporları mutlaka hastanın dosyasına konulur.

Ameliyat / İşlem Öncesi Hazırlık Formu ile Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi doldurulur.

       YATAN HASTA SERVİS SÜRECİ

       Hastaya bağırsak temizliği yapılacak ise hekim direktifiyle uygulanır.

       Ameliyat bölgesinin temizliği yapılır.(Traş vs...)

       Hastanın aç kalması sağlanır.

       Pre-op tedavi uygulanacaksa doktor orderına göre uygulanır.

       Hastanın hazırlıkları ve tetkikleri tamamlandıktan sonra hasta dosyası anestezi uzmanına onay için gönderilir.

       Anestezi doktoru tarafından direktif edilen konsültasyonlar var ise hastanın primer doktoruna da bilgi verilerek konsültasyon isteği yerine getirilir.

       Hasta dosyası tekrar anestezi onayına sunulur.

       Eğer anestezi doktoru tarafından direktif edildi ise hastaya premedikasyon uygulanır ve psikolojik destek sağlanır.

*     Hasta bakımı

       Serviste yatan hasta fiziksel ve psikolojik açıdan bir  bütün olarak değerlendirilir.

       Yattığı süre içinde psikolojik destek sağlanır.

       Doku bütünlüğünün bozulmaması için gerekli önlemler alınır.

       Gerektiğinde yatak banyosu yaptırılır.

       Sondası var ise günlük perine bakımı yapılır, enfeksiyon açısından değerlendirilir.

   Hasta Eğitimi ve Taburculuk

       İlaçları kullanma ve akılcı ilaç kullanımı,

       Beslenme ve diyeti,

       Egzersizleri (Solunum egzersizi vs...),

       Kullanacağı tıbbi cihazlar,

       Sigara bıraktırma eğitimi,

       Emzirme eğitimi,

       Özel bakım ihtiyacı bilgilendirmesi,

       Pansumanları ve yara bakımı,

       Yatan hasta anketi doldurma,

       Kontrol zamanı hakkında bilgi verilerek taburculuğu sağlanır.

       Hemşire Aynur Hızal’d

       AYAKTAN HASTA SÜRECİ  

       Aykat yatan hastaların heşirelik süreci’ni de Hemşire Arzu Hızal yaptı.

  1. ACİL
  2. İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ
  3. POLİKLİNİKLER

       ENDOSKOPİ

       EFOR

       KEMOTERAPİ

       ACİL SERVİS

       Triaj yapılması  , bu doğrultuda hastanın teşhis ve tedavi sürecinin başlatılması  için  ilgili bölüme yönlendirilmesi ayrıca yapılan her müdahale ve işlemden önce hastanın rızasının alınmasının sağlanması,

       İstek doğrultusunda ambulans hizmetinin zamanında  ve etkili bir şekilde yürütülmesi,

       Adli vakalara yönelik yapılması gereken bildirimlerin ilgili merciilere yapılması,

       POLİKLİNİKLER

       Ayaktan bütün hastaların ilgili hekime

   yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitimi yapılır.

       EFOR

       Doktor istemine göre ritim/tansiyon holter cihazını hasta mahremiyetine uygun olarak takmak 24 saat sonra cihazı hastadan çıkartmak, verileri bilgisayara yüklenmek,

       Hasta mahremiyetine uygun olarak hastayı efora hazırlamak, TA ölçümünü yaparak efor işlemini gerçekleştirmek, sonuçları ile birlikte hastayı  doktoruna yönlendirilmek,

       ENDOSKOPİ

       Endoskopi işlemi planlanan hastanın  randevusunu organize etmek, hastayı işleme

hazırlık hakkında bilgilendirilmek ve işlem esnasında hekimi asiste etmek.

 İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ

 İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve hastalıklarda ilk müdahaleyi yapmak, ilk yardım ünitesi ve malzemelerinin temini ve kullanıma hazır olmasını sağlanmak,

 Çalıştığı işyerinde yapılan iş, iş süreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirlemekle yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile birlikte planlamak ve yapmak,  elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk edilmesini sağlamak,

 KEMOTERAPİ

Hekim orderlarına göre ilaçların hazırlanması ve  uygulanmasını sağlamak,

       Hasta kayıtlarının eksiksiz ve doğru tutulmasını  sağlamak,

ü   Bir insanın yaşamını kurtardığında sana KAHRAMAN derler,

ü   Sevecen yaklaştığında sana ARKADAŞ derler,

ü   Bakımda bilimsel yöntemleri kullandığında sana UZMAN derler,

ü   Bunların üçünü de yaptığında sana  HEMŞİRE derler...

Soru cevap bölümü de gayet renkli geçti. Prof.Dr Ali Bayram’ın hemşirelerin değerini en çok ben bilirim çünkü ben bir hemşire ile evleyim  dedikten sonra her ne kadar modern tıpta hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olarak anlatılsa da  UHUD savaşında Hz.Muhammed’e gelip yaralı sahabelere yardım edebilir miyiz diye soran kadın sahabelere evet yardım edebilirsiniz demesi o zamandan beri  bu mesleğin yapıldığına en belirgin işarettir dedi. Diğer bir çok doktor ve hemşireler de yapılan sunumun çok yararlı olduğunu ifade ederek sunum yapan 3 hemşireye teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 18.03.2017 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186

banner189