banner175

Gezi Parkı eylemlerinin arkasında...

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural: Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi...

Gezi Parkı eylemlerinin arkasında...

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural: Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi...

19 Eylül 2013 Perşembe 17:50
Gezi Parkı eylemlerinin arkasında...
banner171
MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, Ge­zi Par­kı olay­la­rı ile çar­pı­cıaçık­la­ma­lar yap­tı. Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da par­ti ola­rak de­ğer­ler ek­se­nin­den bak­tık­la­rı­nı be­lir­ten Vu­ral, olayların arkasında derin odakların olduğunu söyledi.
 
Bugün'ün haberine göre Oktay Vural , Gezi olaylarına ilişkin şunları söyledi:

TEC­RÜ­BE­LE­Rİ­MİZ VAR
“Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da biz bi­raz da­ha de­ğer­ler ek­se­nin­den bak­tık. Ge­zi Par­kı ek­se­nin­de oluş­tu­ru­lan mu­ha­le­fet sa­de­ce ora­da­ki mu­ha­le­fet de­ğil­di. Top­lu­mun ge­ne­lin­de şi­ka­yet ko­nu­la­rı var­dı. O şi­ka­yet ko­nu­la­rın­da biz de­mok­ra­tik ba­rış­çıl bir şe­kil­de ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­ler ekse­nin­de doğ­ru gör­dü­ğü­mü­zü ifa­de et­tik. Ama mü­da­ha­le­nin bo­yu­tu ve mar­ji­nal­leş­ti­ri­le­rek şid­det sar­ma­lı­na so­kul­ma­sı­nı doğ­ru bul­ma­dık.
Çün­kü bi­zim geç­miş­ten de tec­rü­be­le­ri­miz var. Bu olay­lar baş­ka de­rin mer­kez­le­ri dev­re­ye so­kar. Pro­vo­kas­yon­lar yö­nü­nü de­ğiş­ti­rir ve bu­nun­la top­lum hu­zu­ru­nu bo­zan bir an­la­yış yer­leş­ti­ril­me­ye baş­la­nır. Bu­nun bir­ta­kım mü­da­ha­le­ler­le de yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Bir ta­kım mar­ji­nal un­sur­la­rın bu sü­re­ce da­hil ol­ma­sı­nı te­min et­mek.” 
EY­LEM­LE­Rİ KA­BUL ET­Mİ­YO­RUZ
“Bu bir si­ya­set mü­hen­dis­li­ği idi. Baş­tan böy­le mi plan­lan­dı onu çok bil­mi­yo­rum ama bir­ta­kım fai­li meç­hul ko­nu­lar var. Öte yan­dan sa­bah mü­da­ha­le eden kim? Ta­li­ma­tı ve­ren kim? Ya­kan kim? ‘3 ay ön­ce­den bil­gi sa­hi­biy­di­k’ de­ni­li­yor. Ni­ye en­gel­len­me­di?
Yi­ne o sü­reç üzerinden si­ya­si ma­ni­pü­las­yon­lar ya­pı­lı­yor. Biz MHP ola­rak ‘So­kak ey­lem­le­ri ke­sin­lik­le ka­bul edi­le­me­z’ de­dik. Ten­ce­re ta­va ça­lan­la­rı ih­bar edin, bun­lar te­rö­rist­tir gi­bi öte­ki­leş­tir­me yak­la­şım­la­rı­nı da doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­me­li­yim. Asıl prob­lem öte­ki­leş­tir­me. Kar­şı ta­ra­fı dış­la­yan, ça­tış­tı­ran ve hor gö­ren bir yak­la­şım tar­zı. O ba­kım­dan biz sağ­lık­lı bir nok­ta­da dur­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­ruz. O sü­re­cin bir­ta­kım de­rin mer­kez­ler ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.”

 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186